Artykułu w menu

 

   Kalendarium
 Data  Wydarzenie  Link do artykułu
05.03.2020r. Na Dzień Kobiet dla podopiecznych hospicjum Zobacz
03.03.2020r. Akcja krwiodawstwa Zobacz
29.02.2020r. - 01.03.2020r. Nasi wolontariusze na XIV Maratonie Pływackim Zobacz
15.02.2020r. I Turniej Charytatywny w Piłce Halowej Zobacz
14.02.2020r. Pomagamy jak możemy ... Zobacz
12.02.2020r. Król i królowa Walentynek Zobacz
15.01.2020r. 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Zobacz
13.12.2019r. Aniołowie są wśród nas Zobacz
05.12.2019r. Wolontariusze w Kielcach Zobacz
04.12.2019r. Dzień Wolontariusza w ZSR Zobacz
02.12.2019r. Mikołajki dla zwierząt Zobacz
22.11.2019r. Ponowna wizyta w buskim hospicjum Zobacz
15.11.2019r. Ja i moje emocje Zobacz
30.10.2019r. Światełko pamięci Zobacz
22.10.2019r. Nauka poprzez zabawę Zobacz
18.10.2019r. Hospicjum to też życie Zobacz
10.10.2019r. Dlaczego warto się uczyć? Zobacz
02.10.2019r. Dar serca dla hospicjum Zobacz
07.06.2019r. Uśmiech Dziecka - na Dzień Dziecka Zobacz
10.05.2019r. Przyjemne z pożytecznym, czyli wyjazd do Buska Zdroju Zobacz
07.05.2019r. - 08.05.2019r. O czym marzymy? Czy warto marzyć? Zobacz
17.04.2019r. Koszyk Wielkanocny Zobacz
27.03.2019r. Czy warto pomagać innym? Zobacz
19.03.2019r. Eko-pomaganie Zobacz
06.02.2019r. "Poczytaj mi kolego" ... o pierwszej pomocy Zobacz
13.01.2019r. Wspomagamy WOŚP Zobacz
08.12.2018r. - 09.12.2018r. 14 edycja Szlachetnej Paczki w ZSR w Cudzynowicach Zobacz
07.12.2018r. Mikołajkowo-Świąteczne spotkanie z seniorami Zobacz
06.12.2018r. Spotkanie z wolontariuszami SOSW w Busku Zdroju Zobacz
05.12.2018r. Dzień Wolontariusza w szkole Zobacz
29.10.2018r. - 09.11.2018r. Co to jest wolontariat? - Godziny wychowawcze z udziałem członków SKW Zobacz
26.10.2018r.  Akcja "Znicz - Pamiętamy" Zobacz

 

 Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu "Pomocna Dłoń":

Rada Wolontariatu - Kacper Zajma, Oliwia Rutkowska, Bernadetta Niedźwiedź, Jakub Wesołowski;

Pozostali członkowie klubu - Magdalena Żarnowiecka, Patrycja Zagórska, Kamila Tańcula, Daria Wojtasik, Nikodem Podsada, Kamila Witek, Weronika Derek, Nikola Wojas, Martyna Bicz, Ewelina Mucha, Roksana Fryt, Karolina Tytko, Justyna Sikora, Katarzyna Wojtasik.

 

Założycielami i opiekunami Szkolnego klubu Wolontariatu są:

 • Małgorzata Milka,
 • Wioleta Fryt,
 • Anna Zawrzykraj.

 

Regulamin i program Szkolnego Klubu Wolontariatu

Regulamin konkursu plastycznego "Pomocna dłoń"

 45406105 295915484356248 5706395907126198272 n

RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119.

 

Informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych
  w Cudzynowicach (Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka, Tel.: 41 352 11 62)
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Pan Marek Białek).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

DOKUMENTY - Erasmus+
Protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego Zobacz
Informacja o udzieleniu zamówienia Zobacz
Informacja o ilości złożonych ofert Zobacz
Ogłoszenie o zamówieniu

Zobacz str. 1

Zobacz str. 2

Istotne warunki zamówienia na usługe społeczną Zobacz
Opis przedmiotu zamówienia Pobierz
Formularz ofertowy Pobierz
Doświadczenie - wykaz usług Pobierz
Wzór umowy Pobierz
Propozycja menu Pobierz
Oświadczenie wykonawcy

Pobierz 6A

Pobierz 6B

Pobierz 6C

Zobacz

 

DOKUMENTY - staże zawodowe
Ogłoszenie o naborze Zobacz

 

DOKUMENTY - organizacja kursu „Operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 30.04.2018r. Zobacz
Zapytanie ofertowe z dn. 19.04.2018r. Zobacz
Formularz ofertowy Pobierz
Wzór umowy Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - Szkolenie językowe z native speakerami (wyjazdowe) w ramach realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 30.04.2018r. Zobacz
Informacja o sesji otwarcia ofert z dn. 18.04.2018r. Zobacz
Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr 542300-N-2018 z dn. 09.04.2018r. Zobacz
Informacja nr 1 dla oferentów Zobacz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Pobierz
Formularz ofertowy Pobierz
Wzór umowy Pobierz
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Pobierz
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Pobierz
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej Pobierz
Wzór wykazu wykonanych usług Pobierz
Wzór wykazu osób Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz

 

DOKUMENTY - Organizacja kursów w ramach realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe  w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim” (3 części)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 i 2 oraz o unieważnieniu postępowania w części 3 z dn. 21.01.2018r. Zobacz
Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 15.01.2018r. Zobacz
Informacja dla oferentów z dn. 08.01.2018r. Zobacz
AKTUALIZACJA z dn. 09.01.2018r. - Zapytanie ofertowe Pobierz
AKTUALIZACJA z dn. 09.01.2018r. - Formularz ofertowy Pobierz
AKTUALIZACJA z dn. 09.01.2018r. - Wzór umowy Pobierz
AKTUALIZACJA z dn. 09.01.2018r. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 1 (załącznik 3.1) Pobierz
AKTUALIZACJA z dn. 09.01.2018r. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 2 (załącznik 3.2) Pobierz
AKTUALIZACJA z dn. 09.01.2018r. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 3 (załącznik 3.3) Pobierz
Zapytanie ofertowe z dn. 02.01.2018r. Zobacz
Formularz ofertowy Pobierz
Wzór umowy Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 1 (załącznik 3.1) Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 2 (załącznik 3.2) Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 3 (załącznik 3.3) Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B oraz kursu prawa jazdy kategorii T
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 11.12.2017r. Zobacz
Informacja o sesji otwarcia ofert z dn. 07.12.2017r. Zobacz
Zapytanie ofertowe z dn. 29.11.2017r. Zobacz
Formularz ofertowy Pobierz
Wzór umowy (załącznik 2.1) Pobierz
Wzór umowy (załącznik 2.2) Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik 3.1) Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik 3.2) Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - dostawa wyposażenia pracowni
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 15.11.2017r. Zobacz
Informacja o sesji otwarcia ofert z dn. 23.10.2017r. Zobacz
Zapytanie ofertowe z dn. 13.10.2017r. Zobacz
Wzór formularza ofertowego Pobierz
Wzór umowy Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz
Oświadczenie o braku powiązan osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - dostawa wyposażenia pracowni
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 12.10.2017r. Zobacz
Zapytanie ofertowe z dn. 03.10.2017r. Zobacz
Wzór formularza ofertowego Pobierz
Wzór umowy Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz
Oświadczenie o braku powiązan osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - dostawa wyposażenia pracowni
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 29.09.2017r. Zobacz
Zapytanie ofertowe z dn. 19.09.2017r. Zobacz
Wzór formularza ofertowego Pobierz
Wzór umowy Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz
Oświadczenie o braku powiązan osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - dostawa wyposażenia pracowni
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 18.09.2017r. Zobacz
Zapytanie ofertowe z dn. 07.09.2017r. Zobacz
Wzór formularza ofertowego  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Oświadczenie o barku powiązań osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - dostawa mebli szkolnych
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.09.2017r. Zobacz
Aktualizacja zapytania ofertowego z dn 13.09.2017r. Zobacz
Informacja dla oferentów nr 1 z dn. 13.09.2017r. Zobacz
Zapytanie ofertowe z dn. 08.09.2017r. Zobacz
Wzór formularza ofertowego  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Oświadczenie o barku powiązań osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - dostawa sprzętu komputerowego
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 10.08.2017r. Zobacz
Informacja o sesji otwarcia ofert z dn. 07.08.2017r. Zobacz
Informacja dla oferentów nr 3 z dn. 01.08.2017r. Zobacz
Informacja dla oferentów nr 2 z dn. 31.07.2017r. Zobacz
Informacja dla oferentów nr 1 z dn. 27.07.2017r. Zobacz
Aktualizacja zapytania ofertowego z dn. 27.07.2017r. Zobacz
Aktualizacja wzoru umowy z dn. 27.07.2017r.  Pobierz
Aktualizacja szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z dn. 27.07.2017r.  Pobierz
Zapytanie ofertowe z dn. 24.07.2017r. Zobacz
Wzór formularza ofertowego  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Oświadczenie o barku powiązań osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - zarządzanie projektem
Zapytanie ofertowe z dn. 22.05.2017r. Zobacz
Wzór formularza ofertowego  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Oświadczenie wykonawcy  Pobierz
Oświadczenie o barku powiązań Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Zobacz

 

Informacja dla uczniów

 

Więcej artykułów z wydarzeniami szkolnymi możesz znaleźć

w Archiwum

Joomla templates by a4joomla