log logo ekonomiklogo


Projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER). Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 W ramach umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych w Cudzynowicach a SWBS Rachunkowość Sp. z o.o. dwudziestu uczniów klasy III Technikum Ekonomicznego zostało skierowanych na dwutygodniową praktykę zawodową w Grecji.

Praktyka będzie realizowana w dniach 15 maja - 31 maja 2017r. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom doskonalenia zawodowego i zdobycia praktycznych doświadczeń w pracy w rachunkowości i finansach, kształcenie umiejętności zawodowych zgodnych z wymogami pracodawców unijnych, wspieranie ponadnarodowej mobilności uczniów kształcących się zawodowo.

Uczestnicy projektu nabędą i/lub rozwiną szereg kompetencji zawodowych, w tym wiedzę i umiejętności związane z zagadnieniami takimi jak:

  • uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie rachunkowości i finansów,
  • nabycie doświadczeń dotyczących potrzeb europejskiego rynku pracy, co pozwoli na świadomy wybór dalszej drogi kształcenia a w przyszłości na współpracę z firmami z krajów Unii Europejskiej,
  • doskonalenie znajomości języków obcych przez ich praktyczne użycie,
  • zwiększenie atrakcyjności uczniów jako przyszłych absolwentów na rynku pracy,
  • nabycie nowych umiejętności i doświadczeń, których nie zdobyliby w Polsce,
  • realistyczne spojrzenie na warunki pracy w Polsce po podjęciu własnej pracy zawodowej,
  • poznanie kultury i zwyczajów partnerskiego kraju UE (uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe),
  • kształcenie postawy tolerancji, otwartości i poszanowania wobec innych narodowości, ich języka, zwyczajów i kultury.

Przebywając wśród obcokrajowców, uczniowie będą doskonalić znajomość języków obcych ze zwróceniem uwagi na terminologię techniczną. Przygotują się również do podejmowania zadań w różnych warunkach ekonomicznych i społecznych, do wykorzystania elastycznych form zatrudnienia, będą mieli okazję do wykazania się samodzielnością i odpowiedzialnością.

Przez cały okres nauki uczniowie mają zajęcia z przedmiotów zawodowych, a zagraniczny staż w ramach projektu, wpisując się w podstawę programową oraz uwzględniając realne potrzeby uczestników i rynku pracy, pozwoli na praktyczne zastosowanie poznanych wiadomości w nowym środowisku zawodowym, poznanie systemu, organizacji i kultury pracy w kraju partnerskim.

Joomla templates by a4joomla