miniatura

W dniach 16 - 22.10.2017r. w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbył się IX Ogólnopolski Tydzień Kariery. Obchody OTK dostarczają wiele pozytywnych emocji uczniom, nauczycielom i zaproszonym gościom. Podejmowane przez nas inicjatywy przygotowują uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, budują pozytywne relacje z lokalnym biznesem, a przede wszystkim przygotowują uczniów do wejścia na rynek pracy.

 

OTK to inicjatywa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej poświęcona promowaniu poradnictwa zawodowego i wspieraniu działań na rzecz rozwoju i kariery. OTK jest przeznaczone dla każdego i w każdym wieku. Do współpracy zapraszane są wszystkie osoby, podmioty, placówki i instytucje świadczące usługi profesjonalnego informowania, doradzania, wspomagania każdej decyzji budującej edukację i karierę, na każdym etapie życia. Patronat nad przedsięwzięciem sprawują: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej. Tegoroczne obchody OTK odbywały się pod hasłem „ Ja na rynku pracy. Moje talenty i moje kompetencje”. Hasło jest wskazówką mówiącą o tym, że kariera edukacyjno-zawodowa w dużej mierze zależy od naszych talentów i posiadanych kompetencji a także, że decyzje edukacyjne i zawodowe powinniśmy podejmować świadomie i samodzielnie, biorąc pod uwagę i analizując stawiane sobie cele, okoliczności i warunki. Nie znaczy to, że mamy być w swoich działaniach osamotnieni, a wręcz przeciwnie powinniśmy konsultować się z fachowcami, profesjonalistami zasięgając ich rad i opinii. Należy jednak pamiętać, że ostatnie słowo powinno należeć do nas, gdyż to my tworzymy swoje życie.

W ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w naszej szkole przygotowaliśmy szereg działań zarówno dla młodzieży naszej szkoły jak i uczniów gimnazjum. W środę 18-ego października gościliśmy gimnazjalistów z Wielgusa,Cieszków, Topoli, Kazimierzy Wielkiej oraz Skalbmierza. Zostały dla nich przeprowadzone warsztaty zawodoznawcze pod hasłem zgodnym z hasłem przewodnim OTK-u „Ja na rynku pracy. Moje talenty i moje kompetencje”. Gimnazjaliści czynnie uczestniczyli w zajęciach. Przedstawiali jak dany talent można rozwijać i na jakich stanowiskach pracy go wykorzystywać. Zastanawiali się jakie wartości są dla nich najważniejsze podejmując próbę odpowiedzi na pytania: co lubię robić najbardziej...

W OTK-u również czynnie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły biorąc udział w warsztatach zawodoznawczych i projekcjach filmów z wideoteki zawodoznawczej pt: „Rozpoczynam działalność gospodarczą”, „Czy nadaję się na przedsiębiorcę”, „Rozmowa kwalifikacyjna”, „Mam talent...ale jaki” itp. Uczniowie mieli również możliwość wykonania multimedialnych testów kariery: czy jestem kreatywny, czy jestem asertywny oraz testu preferencji i predyspozycji zawodowych.

W czwartek 19-ego października naszą szkołę odwiedzili wyjątkowi goście, którzy na spotkaniach z młodzieżą mówili o oczekiwaniach pracodawców na rynku pracy i przeprowadzili warsztaty pt. „Światło, kadr, wideo”.

Koordynatorzy szkolnego OTK - pani Bogusława Lech oraz pani Ewelina Zębala - Zając składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom IX edycji OTK w Zespole Szkół Rolniczych.

Joomla templates by a4joomla