miniatura

Od stycznia 2016 roku uczniowie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej uczestniczyli w projekcie "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region".  Podsumowanie odyło się w naszej szkole dn. 10 kwietnia.

 

Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Cel główny projektu to wzrost jakości kształcenia zawodowego w zakresie wpisującym się w rozwój inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego i dostosowanie metod nauczania do wymagań rynku pracy w 28 szkołach zawodowych poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli i uczniów szkół zawodowych oraz wypracowanie modelu współpracy i opracowanie zasad funkcjonowania CKZiU. Relacja fotograficzna z uroczystości znajduje się w galerii.

 

 

Joomla templates by a4joomla