miniatura

W dniach 20-21 kwietnia 2018 roku odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Gospodarzami i współorganizatorami eliminacji okręgowych był Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego im. B. Chrobrego w Chrobrzu. Honorowy patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska.

 

Na rejonowy sprawdzian przed etapem centralnym przyjechało 132 uczniów wraz z opiekunami z 57 szkół z 8 województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Olimpijczycy sprawdzali swoją wiedzę w 9 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu. Etap pisemny Olimpiady odbył się w Zespole Szkól Rolniczych w Cudzynowicach. Umiejętności praktyczne w blokach: agrobiznes, produkcja zwierzęca, ogrodnictwo, ochrona i inżynieria środowiska oraz architektura krajobrazu sprawdzane były również na terenie ZSR w Cudzynowicach. Natomiast rywalizacja uczestników w pozostałych specjalnościach tj. produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, gastronomia i leśnictwo odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych CKU w Chrobrzu.

 

Zmagania uczestników w poszczególnych blokach tematycznych oceniał Komitet Okręgowy reprezentowany przez 50 ekspertów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, któremu przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk.

Uroczyste ogłoszenie wyników  odbyło się 21 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Przybyłych gości powitał gospodarz  szkoły Dyrektor  Jacek Nowak. W podsumowaniu etapu okręgowego olimpiady uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Florian Gambuś Prorektor do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 • prof. dr hab. Julian Kamiński honorowy Przewodniczący Jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • prof. dr hab. Norbert Marks Przewodniczący Jury Komitetu Okręgowego OWiUR w Krakowie,
 • prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk Przewodniczący Komitetu Okręgowego OWiUR w Krakowie,
 • pracownicy naukowi  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
 • przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego Marcin Zawierucha- Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Kielcach,
 • Jan Nowak Starosta Powiatu Kazimierskiego,
 • Janusz Skoczek Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kazimierzy Wielkiej,
 • Adrian Ścipiór Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kazimierzy Wielkiej,
 • Jerzy Kalinowski z Nadleśnictwa Pińczów,
 • Piotr Mucha Wicedyrektor Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach,
 • Jan Kopeć przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,
 • Jerzy Trzepatowski Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. B. Chrobrego w Chrobrzu,
 • dyrektorzy szkół biorących udział w Olimpiadzie.

Podsumowania zmagań olimpijskich dokonał prof. dr hab. Norbert Marks Przewodniczący Jury Komitetu Okręgowego w Krakowie. Do finału Olimpiady z Okręgu Krakowskiego zostało wytypowanych 29 uczestników. Decyzją Komitetu Głównego w bloku ogrodnictwo -4, ochrona i inżynieria środowiska -5, leśnictwo – 4. Komitet Okręgowy do finału zakwalifikował z bloku produkcja roślinna – 2 osoby, produkcja zwierzęca – 3, mechanizacja rolnictwa – 2, gastronomia – 3, agrobiznes – 3, architektura krajobrazu – 3.

 

W poszczególnych blokach nagrodzeni zostali:

W bloku Produkcja Roślinna:

 1. Starzyk Dorota z ZSP Nawojowa
 2. Rembiasz Ryszard ZSCKR Hańczowa
 3. Kalita Patryk ZSP-T Międzyświeć

W bloku Produkcja Zwierzęca:

 1. Szlosarczyk  Józef ZSO
 2. Marucha Marta ZSCKR Nakło Śląskie
 3. Waliczek Kacper ZSP-T Międzyświeć

W bloku Mechanizacja Rolnictwa:

 1. Fecica Daniel ZSCKR Hańczowa
 2. Wieczorek Karol ZSCKP Krzelów
 3. Kulisiewicz Jarosław ZSCKR Hańczowa

W bloku  Ogrodnictwo:

 1. Banduch Monika ZSCKR Sandomierz
 2. Ryłko Artur ZSO Bielsko Biała
 3. Nowakowska Paulina ZSO Bielsko Biała

W bloku  Gastronomia:

 1. Janowiec Katarzyna ZSP Nawojowa
 2. Kohut Barbara ZSP – T Międzyświeć
 3. Nowak Paweł ZSP MSG Myślenice

W bloku  Agrobiznes:

 1. Sarkowicz Wiktor V LO Kraków
 2. Karpisz Przemysław V LO Kraków
 3. Babik Justyna ZSP Stary Sącz

W bloku Ochrona i Inżynieria Środowiska:

 1. Ślesak Weronika V LO Kraków
 2. Łaszczyk Andrzej V LO Kraków
 3. Iwaniec Marcin ZSP Żelechów

W bloku Leśnictwo:

 1. Bobak Hubert ZSL Lesko
 2. Kucharski Szymon ZSLiE Brynek
 3. Wołosz Jakub ZSL Biłgoraj

W bloku Architektura Krajobrazu:

 1. Jurak Magdalena ZSIŚiM Kraków
 2. Czup Katarzyna ZSP Nawojowa
 3. Heller Klaudia ZSP – T Międzyświeć

Do finału olimpiady zakwalifikowali się również: Krawczyk Damian ZSP Żelechów, Dzięgiel Mateusz ZSG-DiGW Kraków, Janic Tomasz ZSLiE Brynek, Krawczyk Arkadiusz ZSIŚiM Kraków.

Prof. dr hab. Norbert Marks Przewodniczący Jury Komitetu Okręgowego na podstawie uzyskanych wyników w poszczególnych blokach tematycznych ocenił poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestników XLII olimpiady okręgowej jako bardzo wysoki. Dodał również, że okręg krakowski jest od wielu lat okręgiem wiodącym w etapie centralnym.

Zarówno przedstawiciele Komitetu Okręgowego, jak i zaproszeni Goście podkreślali wysoki poziom organizacyjny Olimpiady.

Partnerami wspierającymi przygotowanie eliminacji okręgowych byli: Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty, Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski, Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jan Nowak Starosta Kazimierski, Zbigniew Kierkowski Starosta Pińczowski, Adam Bodzioch Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce, Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec, Janusz Skoczek - Biuro Powiatowe ARiMR w Kazimierzy Wielkiej , Adrian Ścipiór -Placówka Terenowa KRUS w Kazimierzy Wielkiej, Świętokrzyska Izba Rolnicza, Janusz Czyż - Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Andrzej Wójciak – Nadleśnictwo Pińczów, Stanisław Matejkiewicz Prezes Zarządu BS w Kielcach, Jakub Madej Prezes Zarządu BS w Pińczowie, Marek Kowalski , Zbigniew Frączek - F.H.U ROLMET, Radosław Gruszka - Owoce Warzywa, Teresa Ochenduszka – Piekarnia „U Ochenduszków”, Marek Żurek –Piekarnia „Dr Żurek”, Mirosław Fucia - Spóldzielnia Producentów Warzyw i Owoców, Grzegorz Biel –„Biel Dach, Ryszard Czajka-Pałac „LACON” Centrum Hotelowo – Konferencyjne, Mariusz Zieja RG Media, Paweł Piątek -Kazimierska Agencja Drukarska, Stanisław Pietrzyk - Zakład Opakowań i Kątowników Tekturowych „MONA”, Tomasz Buda –„MAR PLAST”, Zbigniew Lech - „Mlek-Pol”, Janusz Cham -„ F.H.U. CHAMEX”, Wiesław Brzeźnicki – „Fuks”, Krzysztof Dziekan - P.U.P.H. „Dziekan”, Aneta i Kamil Minor – Lokal Gastronomiczny „Retro”, Jacek Styrna –„Renal” Mikułowice, Mariusz Rutkowski – Piekarnia Opatowiec, Kamil Gądek – Solecka Fabryka Maszyn „STRUMYK”, Jacek Ściupider – Restauracja „BAJKA”, Justyna Śliz – Kwiaciarnia „Kwiaty są piękne”, Dariusz Walkiewicz – PPUH, „DEXWAL”, Jolanta Zapart – „Wędliny tradycyjne”, Koło Gospodyń Wiejskich w Słonowicach.

Patronat medialny obecnej edycji olimpiady sprawowała Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal Agropolska.pl.

 

 

Joomla templates by a4joomla