2017/2018

miniatura

We wtorek 21 listopada odbył się w naszej szkole I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Przystąpiło do niego 11 osób z klas I TI, II TI, IITE oraz IITUF, które udzielały odpowiedzi na pytania w formie testu on-line. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji szkolnych czuwali: Andrzej Kowalik, Sylwia Psica, Wioleta Fryt, zaś pomocy technicznej udzielił Robert Kokosza.

 

miniatura

Dnia 16 listopada 2017r. klasa I Technikum Informatycznego i Technikum Budownictwa uczestniczyła w wycieczce integracyjnej do Krakowa. Poza integracją zespołu celem wyjazdu było promowanie zdrowej rywalizacji na zasadzie fair play oraz budowanie teamu klasowego.

 

miniatura

Żył dla Polski, walczył za nią,
na bój krwawy wiódł legiony,
siał i orał dla Ojczyzny -
my zbieramy dzisiaj plony.

 

Żołnierzyków mamy dzielnych,
bacznie strzegą granic kraju -
od nas tylko dziś zależy,
aby było nam jak w raju.

 

miniatura

Ostatniego października uczniowie i uczennice klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. W tym dniu, ślubując na sali gimnastycznej, przyrzekali: strzec honoru szkoły; systematycznie pracować nad rozwijaniem własnej osobowości, talentów, pogłębianiem wiedzy i zainteresowań; rozwijać w sobie postawę obywatelską szanując pracę innych ludzi; sumiennie przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów szkoły.

 

Joomla templates by a4joomla