miniatura

Pierwsze zadania członków Szkolnego Klubu Wolontariatu "Pomocna Dłoń" za nami. W ubiegłym tygodniu swoją wiedzę dotyczącą wolontariatu - Kacper Zajma, Jakub Wesołowski, Bernadetta Niedźwiedź, Oliwia Rutkowska, Kacper Paczkowski, Weronika Derek, Roksana Fryt, Kamila Witek i Piotr Mazurkiewicz - przekazywali kolegom na godzinach wychowawczych w 6 oddziałach naszej szkoły.

 

Wolontariusze przeprowadzając lekcje wychowawcze wykorzystali różne techniki i metody aktywizujące uczniów. Wykorzystali m.in. wykonaną przez siebie prezentację multimedialną, dotyczącą zagadnien takich jak: czym jest wolontariat; co mogą robić wolontariusze, jak zostać wolontariuszem; obowiązki , kodeks, prawa wolontariusza; formy i rodzaje wolontariatu; gdzie może pracować wolontariusz; Wolontariat Europejski, przykłady wolontariatu.

Kolejną propozycją wykorzystaną przez młodzież na lekcjach wychowawczych było, wykonanie mapy mentalnej - Co to jest wolontariat? Prowadzący wolontariusze zapisali na tablicy słowa wolontariat i wolontariusz. Następnie uczniowie obeni na zajęciach podawali wszystkie możliwe skojarzenia z w/w pojęciami. Zapisano je na tablicy. Wolontariusz omawiał stworzoną mapę mentalną wyjaśniając podstawowe pojęcia.

Równie ciekawym pomysłem było wykorzystanie rozsypanki wyrazowej, tworzącej hasła:

  •  „Wolontariat to bezinteresowna działalność dla dobra innych lub całego społeczeństwa.”
  • „Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bezpłatnie pomaga innym.”

W następnym oddziale na lekcji wychowawczej pojawiła się krzyżówka -  Wolontariusz, ale jaki? - cechy jakie powinien posiadać wolontariusz? Uczniowie w parach układali  krzyżówkę do hasła WOLONTARIUSZ wpisując w miejsce odpowiedzi cechy wolontariusza np. dobry, bystry, lubiany, pracowity, wytrwały, uczciwy, sympatyczny, pomocny, aktywny, słowny, dyspozycyjny, odważny, szczery, uparty, inteligentny, kulturalny, punktualny itp.. Chętni uczniowie przedstawili swoje ćwiczenie na forum klasy.

Członkowie SKW po koniec każdych  zajęć zadawali swoim kolegom pytania: Czy każdy może być wolontariuszem?, Czy łatwo nim być? Jak można pomagać innym?, Co możemy dostać w zamian?, Jakie znasz organizacje, stowarzyszenia które mają na celu pomaganie ludziom? Na przeprowadzonych warsztatach niejednokrotnie podkreślali, że aby pracować jako wolontariusz nie trzeba mieć specjalnych umiejętności, najważniej to dobre zamiary, chęć niesienia pomocy innym, odpowiedzialność i wolny czas. Zajęcia te miały na celu zapoznanie z ideą wolontariatu społeczność szkolną, kształtowanie postawy poszanowania i odpowiedzialności za innych ludzi, rozwijanie wrażliwości w zakresie pomagania innym, zapoznanie z formami pomocy świadczonymi przez wolontariuszy.

 

 

Joomla templates by a4joomla