biskup

W środowe przedpołudnie 20 marca 2019 roku, w ramach wizytacji kanonicznej parafii, naszą szkołę odwiedził biskup pomocniczy Diecezji Kieleckiej -  ks. Andrzej Kaleta. Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły – pan Jacek Nowak, serdecznie witając wszystkich zebranych.

 

Wśród gości znaleźli się: proboszcz parafii w Cudzynowicach – ks. Waldemar Pawlik, proboszcz parafii w Kazimierzy Wielkiej- ks. Janusz Mularz, katecheta szkoły - ks. Arkadiusz Borusiński, wicestarosta Powiatu Kazimierskiego - pan Michał Bucki oraz dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół - pan Wojciech Kałat. Dyrektor szkoły podkreślił, że spotkanie to jest wyjątkową chwilą, gdyż niecodziennie gościmy tak wyjątkową osobę w murach Zespołu Szkół Rolniczych. Zwrócił również uwagę, że wychowywanie młodzieży zgodnie z tradycją chrześcijańską zawsze było ważne dla pracującej tu kadry pedagogicznej. Nauczyciele czynią bowiem ciągłe starania, by uczniowie byli ludźmi o otwartych sercach, dla których ważniejsze jest „być” niż „mieć”.

Kolejną częścią spotkania był program artystyczny pt.:  „W mocy Bożego Ducha”, w którym udział wzięli: Z. Chaber, A. Zwierzchowska, S. Antos, A. Gołębiowska, N. Kądziela, J. Oracz, K. Kwiecień, A. Włosowicz, K. Witek, J. Pragnąca, P. Kumor, A. Biel, K. Ochęduszka, K. Skowron, B. Sendek, W. Jedynak, A. Cisowska, M. Różycki, K. Buda, K. Więcek, A. Gudowski, D. Borowiec, A. Pietrzyk, D. Gaweł, P. Purchla, J. Pszczoła, M. Gajda. Występ stanowił odniesienie do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i jego pamiętnych słów: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Uczniowie prowadzący spotkanie podkreślili, że trwający w Kościele rok liturgiczny w sposób szczególny ukazuje rolę Ducha Świętego i Jego wpływ na człowieka. Program artystyczny wzbogacił śpiew i taniec młodzieży, a także wymowna gra na instrumentach muzycznych i recytacja wierszy o tematyce religijnej.

Po występie młodych aktorów z ZSR w Cudzynowicach głos zabrał  ks. biskup Andrzej Kaleta. Był on pod ogromnym wrażeniem występu młodzieży, który nazwał prawdziwą „ucztą duchową”. Odwołując się do słów Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”,  biskup przypomniał zgromadzonym, jak ważne i odpowiedzialne jest wychowywanie młodego pokolenia. Porównał on proces nauczania do żmudnej pracy rzeźbiarza, który musi włożyć wiele trudu, by z bryły marmuru wydobyć piękną rzeźbę. W opowieści o Michale Aniele  wyraził uznanie dla ciężkiej pracy nauczycieli, ale także zachęcił młodzież do włożenia wysiłku w kształtowanie własnej osobowości.

Ostatnim i niezwykle ważnym punktem spotkania było poświęcenie nowego szkolnego busa – Forda Transita M2, wyposażonego w 18 miejsc. Pojazd został zakupiony w zakresie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Służyć będzie on uczniom podczas wycieczek przedmiotowych, rekreacyjnych, a także w wyjazdach na konkursy i olimpiady.  Na zakończenie swojej wizyty ks. Biskup podziękował za życzliwe przyjęcie i udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Joomla templates by a4joomla