bip

Roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu oraz informacja dodatkowa) znajdują się na stronie BIP Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kazimierzy Wielkiej.

Zobacz

 

Joomla templates by a4joomla