2019/2020

school

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie!

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września (wtorek) zgodnie z poniższym harmonogramem.

Prosimy uczniów o zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku oraz założenie maseczki ochronnej.

 

 

information

Na podstawie § 11b ust.1  Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) przekazujemy do publicznej informacji listę osób przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

news

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty prosimy o zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach zamieszczonymi poniżej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Prosimy również kandydatów, którzy dostarczyli kopie dokumentów, o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego w terminie do dnia 18 sierpnia 2020.

 

Erasmus min

Miło nam ogłosić, że złożony w lutym projekt „Rynek pracy – to proste”, numer 2020-1-PL01-KA102-079584 został zaakceptowany do realizacji w ramach programu Erasmus+, sektor Szkolenie i Kształcenie Zawodowe, otrzymując aż 92 na 100 możliwych punktów. Warto zaznaczyć, że projekt zostanie dofinansowany kwotą aż 150 000 euro.

 

Joomla templates by a4joomla