lubowanie

W miniony piątek -  11 października -  w naszej szkole obchodzono uroczyście Święto Edukacji Narodowej. W tym dniu odbyło się także ślubowanie uczniów klas pierwszych, dwóch roczników: po szkole podstawowej i gimnazjum.

 

Spotkanie rozpoczęło się na sali gimnastycznej, gdzie zebrali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz gość specjalny- Starosta Powiatu Kazimierskiego - p. Jan Nowak. Witając wszystkich obecnych, Starosta przekazał życzenia nauczycielom z okazji zbliżającego się święta, młodzieży klas pierwszych pogratulował wyboru szkoły i zapewnił, że nasza placówka pozwoli im rozwijać swoje zainteresowania i dobrze przygotuje do dalszego życia. W części oficjalnej miało także miejsce ślubowanie przedstawicieli klas pierwszych. Młodzież z powagą wysłuchała tekstu ślubowania a następnie z pełną odpowiedzialnością zadeklarowała, że będzie przestrzegać tych wartości, które od lat są ważne dla wszystkich uczniów ZSR w Cudzynowicach: szacunek dla drugiego człowieka, dbanie o tradycję szkoły, rozwijanie własnej osobowości oraz pogłębianie wiedzy.

Aby tradycji stało się zadość, starsi koledzy i koleżanki z klas trzecich - reprezentowani przez Nikolę Pietras i Jakuba Czaplę - przygotowali dla pierwszaków zadanie specjalne. W tym roku mieli oni zaprezentować swoje zdolności artystyczne i przedstawić w formie wiersza lub piosenki wybrany kierunek nauczania. Uczniowie klas pierwszych, którzy od września rozpoczęli naukę w Technikum Informatycznym, Ekonomicznym, Agrobiznesu, Usług Fryzjerskich, Budownictwa oraz Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, zachwycili wszystkich swoimi występami. Mogliśmy bowiem usłyszeć, że: „wybraliśmy szkołę w kazimierskim powiecie, ta w Cudzynowicach - najlepsza na świecie”, „ukończyć ekonomię, to dla nas sława….”,  „ my z budowlanki chłopaki cegły układamy i pustaki…..”, „Siekiera, motyka tu jest hucznie, wszyscy w klasie pilne ucznie” oraz  przeróbkę piosenki „Ona by tak chciała” ze słowami „ Pani by tak chciała, być tu ze mną, liczyć kąty, potem liczyć średnią”. Nagrodą dla uczniów klas pierwszych za twórcze występy były certyfikaty, które w pełni potwierdziły ich przynależność do grona uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. W dalszej części uroczystości młodzież przedstawiła humorystyczny program słowno - muzyczny „Postępowa szkoła”, opracowany przez polonistki: p. Annę Adamczyk i p. Sylwię Psicę. Nauczycielki nawiązały w nim do ostatnich wydarzeń w szkole, a mianowicie wprowadzenia dziennika elektronicznego. Uczniowie z klas pierwszych: Dawid Majka i Mateusz Jach, dowcipnie podkreślili zalety e-dziennika, sugerując możliwość poprawiania ocen przez dyrektora szkoły. Prowadzący zaś – Kamila Wicher i Alan Pietrachowski, zauważyli także ciężką pracę nauczycieli przy wdrażaniu nowego rozwiązania. Nad oprawą muzyczną uroczystości czuwali uczniowie z klas czwartych: Aneta Gołębiowska i Tomasz Krypel. Wymowną scenografię, wspólnie z młodzieżą, przygotowała p. Anna Zawrzykraj. Na koniec spotkania głos zabrał dyrektor szkoły - p. Jacek Nowak, który podziękował wszystkim nauczycielom za współpracę, a najbardziej wyróżniającym się wręczył Nagrody Dyrektora.

Joomla templates by a4joomla