praktyki1

Między 11 a 22 listopada 2019 roku 35 uczniów pod opieką 3 nauczycieli przebywało w Grecji, realizując program stażu zagranicznego w ramach projektu „Rynek pracy bez tajemnic”. Jest to już trzeci projekt tego typu realizowany przez naszą szkołę i na pewno nie ostatni. W mobilności udział wzięło 21 uczniów z Technikum Ekonomicznego oraz 14 uczniów z Technikum Usług Fryzjerskich.

 

Pobyt w Grecji był dla całej grupy czasem bardzo intensywnym, ale również ciekawym i satysfakcjonującym pod wieloma względami. Jego głównym założeniem była realizacja ustalonego z partnerem greckim – organizacją Olympus Education Services, programu praktyk w greckich przedsiębiorstwach z branży ekonomicznej oraz fryzjerskiej. Była to idealna okazja, aby nabyć nowe umiejętności, wiedze i doświadczenie, a także pewność siebie i motywację do dalszego rozwoju własnych umiejętności. Nie samą pracą żyje jednak człowiek. Dlatego też wraz z partnerem greckim postanowiliśmy zorganizować program edukacyjno-kulturowy, który zakładał wycieczki i animacje czasu wolnego ukierunkowane na lepsze poznanie Grecji. W celu zapoznania się z dokładną relację z całego pobytu, tj. zarówno ze stażu zawodowego jak i programu kulturowego, zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej projektowi stronie na Facebook’u.

Dzięki realizacji projektu mamy nadzieje osiągnąć jego cele, do których zaliczyć należy:

Cele ilościowe, takie jak:

 • - zorganizowanie dwóch mobilności, w które zaangażowanych zostanie 85 uczniów;
 • - wystawienie 82 certyfikatów, które będą potwierdzeniem nabytych kompetencji (zarówno zawodowych, jak i interpersonalnych czy językowych)
 • - przygotowanie 82 osób do wejścia na rynek pracy poprzez zapoznanie ich z realiami, prawdziwego miejsca pracy;
 • - zaangażowanie w projekt przynajmniej 10 nauczycieli, którzy docelową mają stworzyć projektową grupę roboczą i rozwijać swoje umiejętności w zakresie zarządzania i realizacji projektów mobilnościowych.

Oraz jakościowe:

 • - poznanie standardów panujących w Grecji w zakresie rozwiązań i technologii stosowanych w
 • różnych branżach;
 • - umożliwienie młodzieży nabycie kompetencji zawodowych, które pozwolą im skuteczniej rywalizować na polskim i europejskim rynku pracy, co zostanie uzyskane dzięki realizacji ustalonego wraz z partnerem greckim, programowi stażu;
 • - wzbogacenie bazy kontaktów szkoły o greckie przedsiębiorstwa i szkoły, z którymi w przyszłości będzie można realizować inne inicjatywy;
 • - wymiana doświadczenia i dobrych praktyk między szkołą, a partnerem greckim i tamtejszymi przedsiębiorstwami;
 • - popularyzacja programu Erasmus+ w regionie poprzez dawanie przykłady innym jednostkom
 • edukacyjny;
 • - podniesienie atrakcyjność szkoły i udoskonalenie jej oferty edukacyjnej, która zostanie zmieniona na podstawie informacji zebranych od przedsiębiorców greckich;
 • - aktywizacja młodzieży oraz promowanie idei szkolenia się przez całe życie, która jest adekwatna do ciężkiej sytuacji na dzisiejszym rynku pracy;
 • - realizację ustalonego wcześniej programu stażu, w tym również uwzględnionego programu kulturowego;
 • - rozwinięcie u uczestników co raz bardziej cenionych na rynku pracy umiejętności miękkich.

Już na wiosnę do Grecji wyjedzie druga grupa młodzieży, w której skład wejdą uczniowie z Technikum Budowalnego, Informatycznego oraz Agrobiznesu. Więcej informacji odnośnie rekrutacji i przygotowań do II mobilności wkrótce na stronie internetowej oraz na Facebooku.

Joomla templates by a4joomla