covid

Informujemy, iż w dniu 23 marca 2020r. zostało wydane zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych dotyczące kształcenia na odległość wynikające z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Zgodnie z postanowieniami:
1. Nauczyciele są zobowiązani do realizacji podstawy programowej zgodnie obowiązującym z planem zajęć edukacyjnych.
2. Realizacja zajęć ma odbywać się z wykorzystaniem platformy Librus.
3. Dopuszcza się przekazywanie treści za pomocą innych form przekazu elektronicznego, informacje na ten temat mają być zamieszczone w module wiadomości.
4. W godzinach, w których odbywają się zajęcia, młodzież ma możliwość zadawania nauczycielom pytań dotyczących realizowanych treści, za pomocą ustalonych wcześniej form przekazu elektronicznego.
5. W dzienniku została aktywowana funkcja dodawania załączników w module wiadomości.
6. Zarządzenie obowiązuje od dnia 25 marca 2020 roku.

Jednocześnie przypominamy, że nie jest to czas WOLNY! Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach, realizowania materiału, odrabiania prac domowych. Postępy w nauce będą monitorowane i sprawdzane na zasadach ustalonych bezpośrednio z nauczycielami.

Joomla templates by a4joomla