Erasmus min

Miło nam ogłosić, że złożony w lutym projekt „Rynek pracy – to proste”, numer 2020-1-PL01-KA102-079584 został zaakceptowany do realizacji w ramach programu Erasmus+, sektor Szkolenie i Kształcenie Zawodowe, otrzymując aż 92 na 100 możliwych punktów. Warto zaznaczyć, że projekt zostanie dofinansowany kwotą aż 150 000 euro.

 

W ramach projektu do Grecji wyjadą uczniowie kształcący się w zawodach: Technik Usług Fryzjerskich, Technik Budownictwa, Technik Agrobiznesu, Technik Informatyk oraz Technik Ekonomista, którzy swoje umiejętności będą rozwijać w uznanych i doświadczonych przedsiębiorstwach pracujących w dziedzinach zgodnych z kierunkami kształcenia. Rekrutacja na I mobilność rozpocznie się w sierpniu. Informacje będą przekazywane przez stronę internetową szkoły, szkolnego facebook’a, a także przy pomocy wychowawców klas. Koordynatorem Projektu jest Pani Joanna Porębska-Szolc.

Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną projektu, który jest aktualnie realizowany przez naszą szkołę:  https://www.facebook.com/Rynek-pracy-bez-tajemnic-Projekt-Erasmus-ZSR-w-Cudzynowicach

Joomla templates by a4joomla