news

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty prosimy o zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach zamieszczonymi poniżej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Prosimy również kandydatów, którzy dostarczyli kopie dokumentów, o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego w terminie do dnia 18 sierpnia 2020.

 

Joomla templates by a4joomla