flaga

W 102. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości kilka słów do młodzieży, sympatyków naszej szkoły i pracowników skierowała Pani Barbara Klimczyk - nauczyciel historii.

 

" Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna ..."

W chłodny listopadowy poranek 1918 roku na warszawskich ulicach lotem błyskawicy rozeszła się radosna wieść: Koniec wojny! Niemcy skapitulowały! Niewielu wówczas uprzytomniło sobie, że oto po długim okresie zaborów powstaje wolna Polska.

Choć 11 listopada jest dla nas datą symboliczną, na uznanie międzynarodowe, na wyznaczenie granic państwa trzeba było jeszcze poczekać. Drogi do niepodległości prowadziły do Warszawy z Galicji, Rosji, Francji i dalekich Stanów Zjednoczonych. Czyn bojowy legionów Piłsudskiego, starania Romana Dmowskiego o umiędzynarodowienie sprawy polskiej na Zachodzie, zainteresowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona sprawą polską, dzieło Ignacego Jana Paderewskiego - wszystko to zaowocowało powstaniem odrodzonej Rzeczypospolitej.

W 102. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę zapalmy symboliczny znicz pamięci w naszych sercach.

Joomla templates by a4joomla