Olimpiada 2020

Przedstawiciele Szkolnego Klubu Filmowego wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. W tym roku hasło przewodnie V edycji brzmiało: „Kino i twórcy patrzą w lustro: autotematyzm i autobiografizm”.

 

Do I etapu olimpiady zarejestrowało się 625 uczniów ze 183 szkół. Nasz ZSR w Cudzynowicach reprezentowali uczniowie: Marlena Witek z II klasy Technikum Fryzjerskiego, Piotr Pomykalski z II klasy Technikum Usług i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz Gabriel Łakomy i Bartłomiej Jajeśniak z III klasy Technikum Informatycznego. Najlepszy wynik w etapie szkolnym uzyskał Bartłomiej Jajeśniak  – serdecznie gratulujemy! 

W pracach komisji I etapu olimpiady uczestniczyli: Pan dyrektor Andrzej Kowalik (przewodniczący), Pani Sylwia Psica (opiekun i członek) oraz Pani Wioleta Fryt i Pan Robert Kokosza (członkowie).  

Warto przypomnieć, że Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w stosownych kontekstach. Olimpiada w nie mniejszym stopniu koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Joomla templates by a4joomla