log agroplus infologo


Projekt pt: „Zawody przyszłości - Wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+. Projekt zostanie zrealizowany przez Stowarzyszenie Doradców na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich AGROPLUS we współpracy z partnerami: Zespołem Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Zespołem Szkół Rolniczych im. St. Reymonta w Czartajewie oraz partnerem greckim KIKA MOBILITY CENTER. Projekt realizowany będzie w okresie 12 m-cy. Przedmiotem projektujest organizacja staży zagranicznych w Grecji dla uczniów kierunku Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Celem bezpośrednim projektu będzie podwyższenie jakości oferty szkół w zakresie podniesienia kompetencji ogólnych, kluczowych i zawodowych uczniów w zakresie przydatności tych kompetencji na krajowym i europejskim rynku pracy. Dzięki osiągnięciu celu projektu szkoły uzyskają europejski wymiar kształcenia poprzez:

  • nadanie europejskiego wymiaru oferty edukacyjnej,
  • uwzględnienie aspektów europejskich w programie nauczania,
  • kształtowanie umiejętności praktycznych uczniów z uwzględnieniem środowiska wielokulturowego,
  • podwyższenie umiejętności językowych uczniów.

Uczestnikami projektu będzie 33 uczniów kierunku: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczniowie wyjadą na mobilności do Grecji w terminie 15-28 października 2017 r. Staże odbędąsię wg przygotowanych programów staży. Staż będzie trwał 2 tygodnie, a praktyczne kształcenie zawodowe będzie sięodbywało przez 8 godz./ dziennie, 5 dni w tygodniu. Wsparcie pobytu uczniów na miejscu oraz ich adaptacji środowiskowej i kulturowej zapewnią opiekunowie grup oraz Koordynator projektu i partner zagraniczny. Przewidywane rezultaty dotyczą 33 uczestników i są to:

  • wzrost kompetencji językowych i międzykulturowych,
  • udział w mobilnościach zagranicznych,
  • zdobycie nowego doświadczenia zawodowego na zagranicznym rynku pracy,
  • uzyskanie dokumentu EUROPASS-MOBILNOŚĆ,
  • wprowadzenie europejskiego wymiaru kształcenia zawodowego szkołach,
  • podwyższenie umiejętności współpracy międzynarodowej przez pracowników instytucjiwchodzących w skład konsorcjum.

Projekt będzie oddziaływał na instytucje rynku pracy, kształcenia zawodowego, administrację publiczną poprzez udostępnienie dobrych praktyk zachęcających do włączenia się do Programu ERASMUS+. Projekt będzie miał długofalowy wpływ na uczestników, ponieważ udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia szansy absolwentów na zatrudnienie. Potencjalnymi korzyściami długoterminowymi będzie dla Stowarzyszenia i Partnerów rozwijanie form i zakresu wsparcia młodych ludzi w przygotowywaniu ich do mobilności.

Dokumenty do pobrania:

Joomla templates by a4joomla