log   frse   logo


Dzięki uzyskanemu finansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nasi uczniowie wybiorą się na praktyki do Grecji. W ramach projektu „Staże zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy”, uczniowie z klas o profilach: technik agrobiznesu, technik informatyk oraz technik ekonomista odbędą staże zawodowe w greckich przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów ZSR w Cudzynowicach podstawowego doświadczenia zawodowego ściśle związanego z kierunkiem kształcenia, które podjęli w naszej placówce. Drugim istotnym założeniem jest rozwój ich kompetencji specjalistycznych, związanych z konkretną specjalizacją zawodową czy wręcz konkretnym stanowiskiem pracy. Zagraniczne praktyki będą też unikalną okazją do wzmocnienia kompetencji miękkich, z których szereg (jak np. kompetencje międzykulturowe, zdolność do adaptacji i szybkiego uczenia się, pracy w zespole, wykorzystania języka obcego w miejscu pracy) zaliczanych jest przez UE do tzw. kompetencji kluczowych.

Pierwsza grupa opuści Cudzynowice już 5 listopada, aby dzień później dotrzeć do Grecji, aby rozpocząć rozwój, poprzez wykorzystanie - w realiach prawdziwego miejsca pracy – wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w ZSR. Druga grupa wyjedzie natomiast na wiosnę 2018 roku.

Dokumenty do pobrania:

Joomla templates by a4joomla