logo min

Miło nam ogłosić, że 31 stycznia 2022 roku rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Rynek pracy – to proste” o numerze 2020-1-PL01-KA102-079584 współfinansowanego w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Rekrutacja potrwa do 7 lutego, kiedy to zostaną ogłoszone oficjalne wyniki. Do 14 lutego każdy uczeń, który wziął udział w rekrutacji będzie mógł odwołać się od wyników. Całość procesu zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną powołaną na mocy Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz Regulaminem Wyjazdu i złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (Formularz rekrutacji, Oświadczenie uczestnika projektu, Zgoda rodziców). W razie pytań, prosimy o kontaktowanie się z Koordynator Projektu - Panią Joanną Porębską-Szolc

Regulamin Rekrutacji

Regulamin wyjazdu zagranicznego

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna

Joomla templates by a4joomla