W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostały przygotowane e-podręczniki dostępne na stronie www.epodreczniki.pl. Są to podręczniki do:

  • edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa, przyrody i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej;

  • języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, wiedzy o społeczństwie, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum;

  • języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych.

Na stronie dostępne są równnież e-materiały do kształcenia ogólnego, e-materiały dla przedmiotów zawodowych, katalog zasobów dodatkowych. Wzbogaca je ponad 3000 zasobów dodatkowych. To pomoce dydaktyczne, atrakcyjne dla uczniów m.in. ze względu na materiały multimedialne, ćwiczenia interaktywne, które od razu dostarczają uczniowi informację zwrotną, pozwalającą na samodzielną pracę w domu.

Joomla templates by a4joomla