Kalendarium 

1958 – zgodnie z decyzją WRN w Kielcach powstaje roczna Szkoła Gospodarstwa Domowego w Broniszowie.

1959 – przeniesienie szkoły z Broniszowa do Cudzynowic

1959 – otwarcie 2-letniej Szkoły Ogrodniczo- Rolniczej w Cudzynowicach

1959 – mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci

1963 – rozpoczęcie budowy nowej szkoły, internatu oraz warsztatów szkolnych

1964 – reorganizacja i zamiana profilu szkoły na rolniczy

1969 – otwarcie 3 – letniego Technikum Rolniczego w Cudzynowicach

1977 – na mocy Zarządzenia Wojewody Kieleckiego powstaje Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

1977 – rozpoczyna funkcjonowanie 3 – letnie Technikum Ogrodnicze

1978 – nadanie szkole sztandaru

1985 – rozpoczęcie budowy nowego obiektu szkolnego z nowoczesnym kompleksem sportowym

1989 – oddanie nowych budynków szkolnych do użytku

1990 – otwarcie 5 – letniego Technikum Ogrodniczego

1996 – powstaje Liceum Ekonomiczne

1997 – rozpoczyna funkcjonowanie Liceum Agrobiznesu

2002 – otwarcie Liceum Ogólnokształcącego

2003 – powstaje Technikum Architektury Krajobrazu

2006 – powstaje Technikum Informatyczne

2008 – uroczystości jubileuszowe 50 – lecia szkoły, Zjazd Absolwentów.

 

Kierownicy i Dyrektorzy Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

miniatura

Tadeusz Gierat
(1961 - 1964)

miniatura

Aleksander Rabiej
(a. i. w 1965)

miniatura

Józef Zawiliński
(1968 - 1974)

miniatura

Stanisław Szymański
(1974- 1981)


miniatura

Włodzimierz Wawrzyńczyk
(1981- 1992)

miniatura

Stanisław Ciba
(1992 - 1995)

miniatura

Jan Jędruch
(1995- 2005)

miniatura

Jacek Nowak
(od 2005)

Jubileusz 50- lecia szkoły

 Półwiecze istnienia szkoły to wyjątkowo ważna rocznica w dziejach naszej placówki. Przygotowania do jej obchodów rozpoczęły się rok wcześniej od wyboru Społecznego Komitetu Organizacyjnego, w skład którego weszli: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, absolwenci, przedstawiciele Rady Rodziców oraz młodzież.

 Wspólnie opracowano program obchodów, który obfitował w wiele ciekawych przedsięwzięć i imprez. Do najciekawszych należały: konkurs plastyczny na plakat informacyjny, następnie na najciekawszą prezentację multimedialną o historii szkoły, wywiady z dawnymi dyrektorami, nauczycielami i absolwentami, wystawa fotograficzna „ Życie szkoły w obiektywie”. Podjęto również decyzję o wydaniu okolicznościowej publikacji o dziejach szkoły. Uroczystości Jubileuszowe zostały połączone ze Zjazdem Absolwentów szkoły.

Po wielu miesiącach przygotowań, nadszedł ten długo oczekiwany dzień 27 września 2008 roku. Od wczesnych godzin rannych w szkole zaczęli gromadzić się goście z różnych stron kraju, a nawet z zagranicy. Na wszystkich czekała z powitaniem grupa młodzieży, która oprowadzała po obiekcie oraz zapraszała na kawę i słodkości do szkolnej kawiarenki.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Cudzynowicach, celebrowana przez czterech księży: Jana Dudka, Janusza Mularza, Sławomira Olszewskiego i Waldemara Pawlika, którzy od lat 90 – tych nauczali religii w naszej szkole.

Kolejna część obchodów Jubileuszu odbywała się w szkolnej hali sportowej, której oliwkowo – złota dekoracja świetnie konweniowała z pięknymi barwami jesieni. Wszystkich zebranych, a w szczególności Absolwentów, serdecznie powitał dyrektor szkoły - pan Jacek Nowak. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się:

 • Czesław Siekierski, Eurodeputowany;
 • Józef Błaszczęć, Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Ekonomicznego Departamentu   Bezpieczeństwa żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Józef Kobyłecki, Radca Ministra;
 • Bernard Antos, Dyrektor Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach;
 • Jan Nowak, Starosta Powiatu Kazimierskiego;
 • Waldemar Trzaska, Wicestarosta Powiatu Kazimierza Wielka;
 • Wojciech Kałat, Dyrektor PZEAS Kazimierza Wielka;
 • Mirosław Fucia, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierza Wielka;
 • Marek Krupa, Sekretarz Powiatu Kazimierza Wielka;
 • Zbigniew Cichoń, Skarbnik Powiatu Kazimierza Wielka;
 • Adam Bodzioch, Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka;
 • Robert Gwóźdź, starszy wizytator;
 • Bożena Malara, Przewodnicząca Komisji Oświaty Powiatu Kazimierskiego;
 • prof. Stefan Pastuszka, Uniwersytet Świętokrzyski;
 • dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk, Uniwersytet Rolniczy Kraków;
 • Bogdan Żerniak, Prezes Świętokrzyskiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych;
 • Jan Galus, Przewodniczący Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej;
 • Jolanta Mizio, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie;
 • Malinowska, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu;
 • Jerzy Trzepatowski, Dyrektor Szkoły w Chrobrzu;
 • Andrzej Domański, Dyrektor Bursy Międzyszkolnej w Kazimierzy Wielkiej;
 • Stefan Marzec, Prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego;
 • Władysław Migórski, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kazimierzy Wielkiej;
 • Andrzej Nowak, Ceramika Odonów.

Dalszą część gali prowadzili: absolwentka Technikum Ogrodniczego 1981r.- Mariola Łudzik oraz absolwent Technikum Rolniczego 1972r.- Jan Kopeć, którzy spisali się doskonale w powierzonych im rolach. Ciepła i serdeczna atmosfera, jaką stworzyli prowadzący, udzieliła się wszystkim obecnym na sali. Życzeniom, miłym słowom i gestom nie było końca. Absolwenci uhonorowali swoich pedagogów oraz wszystkich dyrektorów dyplomami uznania za pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz obdarowali ich kwiatami, które najpiękniej wyrażają uczucia. Dopełnieniem tej części obchodów był program artystyczny przygotowany przez p. Beatę Szmigiel i Iwonę Widłak, który w sposób ironiczno – groteskowy przedstawił nasze przygotowania do jubileuszu. Rozbawił on widownię, która wspólnie z młodymi aktorami śpiewała znany przebój M. Rodowicz „ Ale to już było ...”

Nie zabrakło też, jak na prawdziwe 50 – lecie przystało, urodzinowego tortu z płonącymi świecami, do zdmuchnięcia których poproszono Pana dyrektora Jacka Nowaka i Andrzeja Kowalika oraz byłych dyrektorów szkoły. Obecna dyrekcja pomyślała o najskrytszym życzeniu dla placówki, a pozostali sprawnie zdmuchnęli wszystkie świece, co świadczy zapewne, że pomyślane życzenia staną się rzeczywistością i szybko się spełnią.

Po części oficjalnej rozpoczęło się to, czego nie mogli doczekać się absolwenci – spotkania klasowe. Ileż było radości, spontaniczności, śmiechu i łez wzruszenia. Około 150 absolwentów zgromadziło się – każdy rocznik obok swojego wychowawcy. Okazało się, że pomysł z identyfikatorami był strzałem w dziesiątkę. Spotkania, bowiem po 40 latach uświadomiły niektórym, że pamięć jest zawodna, a i upływ czasu nas zmienia. Trudno było oderwać uczestników od rozmów i wspomnień, ale orkiestrze złożonej również z absolwentów ( Tomek Groński, Robert Błaszczuk) udawało się. Melodie z lat 60, 70, 80, 90 – tych podrywały do tańca kolejne roczniki. Bawiono się świetnie. W trakcie balu odbyła się także licytacja zebranych wcześniej rekwizytów od dyrektorów, nauczycieli, absolwentów. Dochód z licytacji przeznaczono na remont szkolnego korytarza. Wśród licytowanych gadżetów najwyżej wyceniono czerwony beret dyrektora Stanisława Ciby, biżuterię z lat 70- tych – Pani profesor Marty Lonc, krawat organizacji ZSMP dyrektora Jana Jędrucha oraz dres najlepszego sportowca w Powiecie Henryka Cielocha.

Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani okolicznościową publikacją pt.: „ Wspomnienia tworzą historię”, którą opracowała p. Ewa Damulewicz. Podczas przerw między tańcami niektórzy zagłębiali się w lekturze, inni prosili o pamiątkowe wpisy profesorów, koleżanki i kolegów. Bal zakończył się nad ranem odtańczeniem białego mazura.

Jubileusz był bardzo udany, o czym świadczą opinie absolwentów i ich  wpisy w pamiątkowej księdze, która była wystawiona w auli, aby każdy mógł podzielić się refleksjami z tej uroczystości.

Ten dzień i jego niepowtarzalna atmosfera na długo pozostanie w pamięci uczestników i organizatorów.

 


 

 Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach składa serdeczne podziękowania:

 • wszystkim Gościom, Absolwentom za obecność i wspólne świętowanie,
 • Wojewodzie Świętokrzyskiemu – p. Bożentynie Pałka – Koruba , Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, p. Adamowi Jarubasowi,  Staroście Powiatu Kazimierskiego – p. Janowi Nowakowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka – p. Adamowi Bodziochowi, Telewizji Regionalnej – Kielce za objęcie Jubileuszu Szkoły honorowym patronatem,
 • instytucjom i firmom, które okazały wsparcie finansowe i rzeczowe dla szkoły: Piekarnia „U Ochenduszków” – T. Ochenduszka,  „AVANS” –  K. Mucha,  „ELPIOTR”- T.Piotrowski, Nowoczesne Systemy Budowlane – P.Oleksy, Drukarnia Kazimierza W.- P. Piątek,  „MLEKPOL”-B. i Z. Lechowie,
 • Radzie Rodziców i Komitetowi Organizacyjnemu  za przygotowanie uroczystości,
 • nauczycielom i uczniom naszej szkoły  za zaangażowanie i pracę  w organizacji  Jubileuszu.
Joomla templates by a4joomla