Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach to szkoła z blisko 60- letnią tradycją, która odważnie patrzy w przyszłość i nieustannie się rozwija. Do chwili obecnej mury naszej szkoły opuściło 6139 absolwentów. Od lat cieszymy się dużym uznaniem władz samorządowych, rodziców, uczniów oraz mieszkańców środowiska lokalnego. Swój prestiż zawdzięczamy wysokim wynikom dydaktycznym, a także przyjaznej i życzliwej atmosferze, która sprzyja budowaniu dobrych relacji uczeń – nauczyciel – rodzic. 

Od wielu lat uczniowie szkoły są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, a także laureatami i finalistami olimpiad i konkursów ogólnopolskich. Bardzo dobre wyniki uzyskiwane na egzaminie maturalnym i zawodowym pozwoliły zdobyć naszej szkole tytuł „Brązowej Szkoły” w rankingu szkół ponadgimnazjalnych, ogłaszanym corocznie przez miesięcznik  „Perspektywy”. To dla nas szczególne wyróżnienie i motywacja do dalszej, równie owocnej pracy.

W roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach uczęszcza 309 uczniów, którzy kształcą w 19 oddziałach w następujących zawodach:

  • Technik ekonomista,
  • Technik informatyk,
  • Technik usług fryzjerskich,
  • Technik agrobiznesu,
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Młodzież naszej szkoły ma do dyspozycji nowoczesne klasopracownie z tablicami interaktywnymi, sprzętem komputerowym i audiowizualnym, pracownie do nauki zawodu (pracownia fryzjerska, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, ekonomiczna, produkcji rolniczej), bibliotekę szkolną, centrum multimedialne, a także pełnowymiarową salę gimnastyczną i siłownię.

Z młodzieżą pracuje 37 nauczycieli (w tym 25 dyplomowanych, 8 mianowanych, 3 kontraktowych i 1 stażysta), sekretarz szkoły, pielęgniarka oraz 7 osób obsługi. Nauczyciele biorą czynny udział w szkoleniach pod kątem wymagań egzaminacyjnych i aktywnych metod pracy z uczniem. Systematycznie podnoszone przez nich umiejętności pedagogiczne, poprzez dokształcanie się na studiach podyplomowych, warsztatach i kursach, zapewniają młodzieży rozwój swoich zainteresowań i zdobywanie nowych umiejętności.

Joomla templates by a4joomla