2017/2018

Informacja o udzieleniu zamówienia z dn. 31.10.2017r.

Informacja o ilości złożonych ofert

Ogłoszenia wraz z załącznikami
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną z dn. 17.10.2017r. Zobacz
Istotne warunki zamówienia na usługę społeczną Pobierz
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia Pobierz
Załącznik 2 - Formularz ofertowy Pobierz
Załącznik 3 - Wykaz usług Pobierz
Załącznik 4 - Wzór umowy Pobierz
Załącznik 5 - Propozycja menu Pobierz
Załącznik 6 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Pobierz

 

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego usługi transportowej

 

logo     Technik Ekonomista, Technik Informatyk, Technik Agrobiznesu

 PastedGraphic 3       Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

 


 

2016/2017

logo ekonomik        Technik Ekonomista

agroplus        Technik Agrobiznesu

Joomla templates by a4joomla