praktyki

Wasi uczniowie realizują program stażu zagranicznego w ramach projektu „Rynek pracy bez tajemnic”. Jest to już trzeci projekt tego typu prowadzony przez naszą szkołę i na pewno nie ostatni.

W roku szkolnym 2019/2020 staż ma okazję odbyć  blisko 100 uczniów z:

 • Technikum Usług Fryzjerskich
 • Technikum Ekonomicznego
 • Technikum Budownictwa
 • Technikum Agrobiznesu
 • Technikum Informatycznego

Pobyt w Grecji był jest czasem bardzo intensywnym, ale również ciekawym i satysfakcjonującym pod wieloma względami. Jego głównym założeniem jest realizacja ustalonego z partnerem greckim – organizacją Olympus Education Services, programu praktyk zawodowych obejmującego  80-godzinny wymiar pracy, w uznanych greckich przedsiębiorstwach. Dzięki ctym działaniom nasi uczniowie mogą nabyć nowe umiejętności, wiedze i doświadczenie, a także zdobyć pewność siebie i motywację do dalszego rozwoju.

Nie samą pracą żyje jednak człowiek. Dlatego też wraz z partnerem greckim postanowiliśmy zorganizować program edukacyjno-kulturowy, który zakłada wycieczki i animacje czasu wolnego ukierunkowane na lepsze poznanie Grecji.

Dzięki realizacji projektu mamy nadzieje osiągnąć jego cele, do których zaliczyć należy:

Cele ilościowe, takie jak:

 • zorganizowanie dwóch mobilności, w które zaangażowanych zostanie 85 uczniów;
 • wystawienie 82 certyfikatów, które będą potwierdzeniem nabytych kompetencji (zarówno zawodowych, jak i interpersonalnych czy językowych)
 • przygotowanie 82 osób do wejścia na rynek pracy poprzez zapoznanie ich z realiami, prawdziwego miejsca pracy;
 • zaangażowanie w projekt przynajmniej 10 nauczycieli, którzy docelową mają stworzyć projektową grupę roboczą i rozwijać swoje umiejętności w zakresie zarządzania i realizacji projektów mobilnościowych.

Oraz jakościowe:

 • poznanie standardów panujących w Grecji w zakresie rozwiązań i technologii stosowanych w
 • różnych branżach;
 • umożliwienie młodzieży nabycie kompetencji zawodowych, które pozwolą im skuteczniej rywalizować na polskim i europejskim rynku pracy, co zostanie uzyskane dzięki realizacji ustalonego wraz z partnerem greckim, programowi stażu;
 • wzbogacenie bazy kontaktów szkoły o greckie przedsiębiorstwa i szkoły, z którymi w przyszłości będzie można realizować inne inicjatywy;
 • wymiana doświadczenia i dobrych praktyk między szkołą, a partnerem greckim i tamtejszymi przedsiębiorstwami;
 • popularyzacja programu Erasmus+ w regionie poprzez dawanie przykłady innym jednostkom
 • edukacyjny;
 • podniesienie atrakcyjność szkoły i udoskonalenie jej oferty edukacyjnej, która zostanie zmieniona na podstawie informacji zebranych od przedsiębiorców greckich;
 • aktywizacja młodzieży oraz promowanie idei szkolenia się przez całe życie, która jest adekwatna do ciężkiej sytuacji na dzisiejszym rynku pracy;
 • realizację ustalonego wcześniej programu stażu, w tym również uwzględnionego programu kulturowego;
 • rozwinięcie u uczestników co raz bardziej cenionych na rynku pracy umiejętności miękkich.
Joomla templates by a4joomla