DOKUMENTY - Organizacja kursów w ramach realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe  w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim” (3 części)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 i 2 oraz o unieważnieniu postępowania w części 3 z dn. 21.01.2018r. Zobacz
Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 15.01.2018r. Zobacz
Informacja dla oferentów z dn. 08.01.2018r. Zobacz
AKTUALIZACJA z dn. 09.01.2018r. - Zapytanie ofertowe Pobierz
AKTUALIZACJA z dn. 09.01.2018r. - Formularz ofertowy Pobierz
AKTUALIZACJA z dn. 09.01.2018r. - Wzór umowy Pobierz
AKTUALIZACJA z dn. 09.01.2018r. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 1 (załącznik 3.1) Pobierz
AKTUALIZACJA z dn. 09.01.2018r. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 2 (załącznik 3.2) Pobierz
AKTUALIZACJA z dn. 09.01.2018r. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 3 (załącznik 3.3) Pobierz
Zapytanie ofertowe z dn. 02.01.2018r. Zobacz
Formularz ofertowy Pobierz
Wzór umowy Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 1 (załącznik 3.1) Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 2 (załącznik 3.2) Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 3 (załącznik 3.3) Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B oraz kursu prawa jazdy kategorii T
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 11.12.2017r. Zobacz
Informacja o sesji otwarcia ofert z dn. 07.12.2017r. Zobacz
Zapytanie ofertowe z dn. 29.11.2017r. Zobacz
Formularz ofertowy Pobierz
Wzór umowy (załącznik 2.1) Pobierz
Wzór umowy (załącznik 2.2) Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik 3.1) Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik 3.2) Pobierz
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - dostawa wyposażenia pracowni
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 15.11.2017r. Zobacz
Informacja o sesji otwarcia ofert z dn. 23.10.2017r. Zobacz
Zapytanie ofertowe z dn. 13.10.2017r. Zobacz
Wzór formularza ofertowego Pobierz
Wzór umowy Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz
Oświadczenie o braku powiązan osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - dostawa wyposażenia pracowni
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 12.10.2017r. Zobacz
Zapytanie ofertowe z dn. 03.10.2017r. Zobacz
Wzór formularza ofertowego Pobierz
Wzór umowy Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz
Oświadczenie o braku powiązan osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - dostawa wyposażenia pracowni
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 29.09.2017r. Zobacz
Zapytanie ofertowe z dn. 19.09.2017r. Zobacz
Wzór formularza ofertowego Pobierz
Wzór umowy Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz
Oświadczenie o braku powiązan osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - dostawa wyposażenia pracowni
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 18.09.2017r. Zobacz
Zapytanie ofertowe z dn. 07.09.2017r. Zobacz
Wzór formularza ofertowego  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Oświadczenie o barku powiązań osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - dostawa mebli szkolnych
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.09.2017r. Zobacz
Aktualizacja zapytania ofertowego z dn 13.09.2017r. Zobacz
Informacja dla oferentów nr 1 z dn. 13.09.2017r. Zobacz
Zapytanie ofertowe z dn. 08.09.2017r. Zobacz
Wzór formularza ofertowego  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Oświadczenie o barku powiązań osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - dostawa sprzętu komputerowego
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 10.08.2017r. Zobacz
Informacja o sesji otwarcia ofert z dn. 07.08.2017r. Zobacz
Informacja dla oferentów nr 3 z dn. 01.08.2017r. Zobacz
Informacja dla oferentów nr 2 z dn. 31.07.2017r. Zobacz
Informacja dla oferentów nr 1 z dn. 27.07.2017r. Zobacz
Aktualizacja zapytania ofertowego z dn. 27.07.2017r. Zobacz
Aktualizacja wzoru umowy z dn. 27.07.2017r.  Pobierz
Aktualizacja szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z dn. 27.07.2017r.  Pobierz
Zapytanie ofertowe z dn. 24.07.2017r. Zobacz
Wzór formularza ofertowego  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  Pobierz
Oświadczenie o barku powiązań osobowych i kapitałowych Pobierz

 

DOKUMENTY - zarządzanie projektem
Zapytanie ofertowe z dn. 22.05.2017r. Zobacz
Wzór formularza ofertowego  Pobierz
Wzór umowy  Pobierz
Oświadczenie wykonawcy  Pobierz
Oświadczenie o barku powiązań Pobierz
Informacja o wyborze najlepszej oferty Zobacz
Joomla templates by a4joomla