• Kalendarium

    • 1958
     • Zgodnie z decyzją WRN w Kielcach powstaje roczna Szkoła Gospodarstwa Domowego w Broniszowie.

    • 1959
     • Przeniesienie szkoły z Broniszowa do Cudzynowic.

      Otwarcie 2-letniej Szkoły Ogrodniczo- Rolniczej w Cudzynowicach.

      Mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci.

    • 1963
     • Rozpoczęcie budowy nowej szkoły, internatu oraz warsztatów szkolnych

    • 1964
     • Reorganizacja i zamiana profilu szkoły na rolniczy

    • 1969
     • Otwarcie 3 – letniego Technikum Rolniczego w Cudzynowicach

    • 1977
     • Na mocy Zarządzenia Wojewody Kieleckiego powstaje Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

      Rozpoczyna funkcjonowanie 3 – letnie Technikum Ogrodnicze

    • 1978
     • Nadanie szkole sztandaru

    • 1985
     • Rozpoczęcie budowy nowego obiektu szkolnego z nowoczesnym kompleksem sportowym

    • 1989
     •  

      Oddanie nowych budynków szkolnych do użytku

    • 1990
     • Otwarcie 5 – letniego Technikum Ogrodniczego

    • 1996
     • Powstaje Liceum Ekonomiczne

    • 1997
     • Rozpoczyna funkcjonowanie Liceum Agrobiznesu

    • 2002
     • Otwarcie Liceum Ogólnokształcącego

    • 2003
     • Powstaje Technikum Architektury Krajobrazu

    • 2006
     • Powstaje Technikum Informatyczne

    • 2008
     • Uroczystości jubileuszowe 50 – lecia szkoły, Zjazd Absolwentów.