•  Szanowni Rodzice

    Na Rok Szkolny  2023/2024 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenia uczniów  od następstw nieszczęsliwych wypadków (NNW) w TUZ (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa). Wybrany został wariant ubezpieczenia  za 40zł - numer polisy SZG 0001818. Ubezpieczenie działa 24/H  na całym świecie tj. w szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach .

    Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od 01.09.2023 do 31.08.2024 r.

    Ubezpieczenie jest zawarte w formie grupowej opłacenie składki za wybrany wariant w terminie jest gwarancją ubezpieczenia.

    "Zgłaszanie roszczeń z klauzuli dotyczącej zwrotu kosztów leczenia lub nabycia środków pomocniczych np.: stabilizatora – w celu udokumentowania poniesionych kosztów należy przedstawić fakturę imienną na dziecko (osoba fizyczna ma możliwość zamiany paragonu na fakturę w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia paragonu).

    W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią pod nr 22 327 60 60, adres e-mail bok@tuz.pl, link do zgłaszania roszczeń:

    https://tuz.pl/likwidacja-szkod/szybkie-nnw-likwidacja-szkody-nawet-w-3-dni/

    W celu ułatwienia Państwu współpracy z firmą ubezpieczeniową w razie zaistnienia zdarzenia wypadkowego oraz uniknięcia błędów przy zgłoszeniach szkód wynikających z  nieszczęśliwych wypadków, proszę o kontakt przed zgłoszeniem szkody. 
    Pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607 895 985 - Sylwia Stach-Rogal".

    Wszystkie niezbędne załączniki możecie Państwo pobrać klikając w link poniżej.

     

    Ogólne warunki ubezpieczenia  

    Tabela Norm Oceny Procentowej

    Jak zgłosić szkodę

    Wniosek zgłoszenia szkody