• ***

   Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach stawiają sobie za cel poszerzanie horyzontów edukacyjnych uczniów oraz stwarzanie coraz większych możliwości ich rozwoju. Dla uczniów szkoła jest zatem fundamentem, na którym budują pewność siebie, odkrywają swoje talenty i zdobywają niezbędną wiedzę do podążania nowymi drogami w dalszym życiu.

   ***

    • Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty.

                                                                                                                         C. Freinet

     Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach to szkoła z ponad 60-letnią tradycją, która nieustannie się rozwija i stwarza nowe możliwości dla swoich uczniów. Placówka jest obecnie największą spośród znajdujących się na terenie powiatu kazimierskiego, którą najliczniej wybierają uczniowie szkół podstawowych. Obecnie szkoła prowadzi kształcenie w zawodach:

     • technik agrobiznesu,
     • technik ekonomista,
     • technik informatyk,
     • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,  
     • technik usług fryzjerskich,
     • technik budownictwa.

     Bogata oferta edukacyjna i wzrastający prestiż szkoły związane są z kształceniem teoretycznym i praktycznym, odpowiadającym zapotrzebowaniom rynku pracy.

    • Nauka to pokarm dla rozumu

                                                                                                                                                                  L. Tołstoj

     W ZSR w Cudzynowicach zwraca się uwagę na zapewnienie nowoczesnej bazy edukacyjnej, która sprzyja efektywnej nauce. Młodzież naszej szkoły ma do dyspozycji sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, sprzęt komputerowy i audiowizualny, a także pracownie językowe i bibliotekę szkolną z centrum multimedialnym. W szkole zmodernizowano wewnętrzną sieć przewodową i bezprzewodową, umożliwiając przyłączenie wszystkich pracowni do ogólnopolskiej sieci Internetu światłowodowego. Nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w pracowniach posiadających profesjonalny sprzęt z zakresu informatyki, fryzjerstwa, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, ekonomii i budownictwa. Zgodnie z maksymą „w zdrowym ciele – zdrowy duch”, uczniowie dbają o kondycję fizyczną, korzystając z pełnowymiarowej sali gimnastycznej i siłowni, dostosowanych do ćwiczeń rewalidacyjnych i ogólnorozwojowych.

    • Kreatywność jest największym darem ludzkiej inteligencji

                                                                                                                                         K. Robinson

     W szkole od wielu lat działa Samorząd Uczniowski, którego głównym celem jest rozwijanie samorządności, kreatywności i aktywności wśród uczniów. Wspiera on akcje charytatywne organizowane w szkole: Góra Grosza, Wielka  Orkiestra Świątecznej Pomocy,  czy też zbiórki pieniędzy na rzecz schroniska dla zwierząt. Uczniowie działający w samorządzie organizują imprezy okolicznościowe m.in.: z okazji Dnia Kobiet, Dnia Chłopaka czy Walentynek.  Z inicjatywy samorządu organizowane jest cyklicznie Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Kazimierskiego. Patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Kazimierski, a przedstawiciele braci uczniowskiej z okolicznych szkół chętnie uczestniczą w spotkaniach, które inspirują do nowych działań.  Członkowie Samorządu Uczniowskiego są wspierani w swych inicjatywach przez „Cudzynka” - szkolną maskotkę, która motywuje ich do współpracy, empatii i podejmowania coraz to nowych zadań

    • Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz

                                                                                                                                                  autor nieznany

     Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna Dłoń” skupia młodzież, która pragnie pomagać osobom potrzebującym. W ramach podjętych działań członkowie klubu współpracują z: Dziecięcym Odziałem Onkologii w Krakowie, Polską Akcją Humanitarną,  Domem Samotnej Matki w Kielcach, Domem Seniora w Gorzkowie i ZPSWR w Cudzynowicach. Systematycznie organizowane są zajęcia czytelniczo - warsztatowe w przedszkolach i szkołach, w tym również akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz spotkania z podopiecznymi Hospicjum Busko. Podczas odwiedzin seniorów uczennice Technikum usług fryzjerskich wykonują podopiecznym zabiegi pielęgnacyjne  i strzyżenie, dbając tym samym o ich wygląd zewnętrzny i dobre samopoczucie. Sprawowana jest także opieka nad grobami na cmentarzach w Cudzynowicach i Kazimierzy Wielkiej, w ramach akcji „Zapal znicz pamięci”. Młodzież angażuje się w akcję „Szlachetna paczka”, podejmuje również współpracę z fundacją „Dajemy wybór”, by z innymi ludźmi dobrej woli organizować zbiórki, kiermasze i zajęcia sportowe, mające na celu pozyskanie funduszy dla osób potrzebujących. Ta   sama idea przyświeca działaniom podjętym wspólnie z Fundacją Miśka Zdziśka, w ramach których przeprowadzana jest „zakręcona akcja” zbierania plastikowych nakrętek. Młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariatu chętnie dba również o dobro zwierząt i środowiska naturalnego. Uczestniczy w akcji sprzątania świata, współpracuje ze schroniskiem Psie Pole w Racławicach, pomagając w opiece nad czworonogami i organizując zbiórki karmy. W okresie zdalnego nauczania uczniowie zaangażowali się w utrzymanie integracji młodzieży szkolnej ZSR w Cudzynowicach, filmując świąteczny klip wigilijny. Złożyli oni także życzenia bożonarodzeniowe nauczycielom, uczniom i ich rodzicom.

     Dotychczasowe działania Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pomocna Dłoń” zostały zauważone i docenione przez jury Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu. Młodzież ZSR otrzymała dwukrotnie wyróżnienia za pomoc innym i dzielenie się dobrem. Dowodem aktywnych działań Klubu są także uzyskane certyfikaty: „Szkoła dobrego wychowania”, „Pomagamy innym” oraz „Szkolny klub wolontariatu”.

    • Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać

                                                                                                                                                             W. Disney

     Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach to priorytetowe zadanie, które odgrywa istotną rolę w rozwijaniu umiejętności zawodowych uczniów. Młodzież poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia poznaje ścieżki kariery, rynek pracy a także wie, jak ważną rolę odgrywają na współczesnym rynku kompetencje miękkie. Podejmowane działania mają na celu wsparcie uczniów w procesie rozwoju zawodowego i samodzielnego projektowania drogi edukacyjnej i zawodowej. Udział młodzieży w takich przedsięwzięciach, jak: „Ogólnopolski Tydzień Kariery”, „Dzień Przedsiębiorczości”, spotkania z przedstawicielami zawodów i lokalnej społeczności, wyjazdy na Targi Pracy i Edukacji, prelekcje organizowane przez wyższe uczelnie, a także projekty społeczne rozwija kreatywność i przedsiębiorczość. Zespół Szkół Rolniczych, w ramach realizacji doradztwa zawodowego, współpracuje z następującymi instytucjami : Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, PIP – Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej. Dzięki takim inicjatywom uczniowie mają możliwość uzyskania profesjonalnych informacji oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. Działania podejmowane w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego pozwalają uczniom doskonalić swoje umiejętności interpersonalne i - co najważniejsze - uzyskać informacje na temat rozwijania własnej kariery zawodowej.

    • Inwestycja w podróże to inwestycja w siebie

                                                                                                                                                                           M. Karsten

     Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych zdobywają doświadczenie zawodowe nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także podczas staży zagranicznych w Grecji. Wiedzę z zakresu swojego kierunku kształcenia poszerzają uczniowie klas Technikum agrobiznesu, Technikum usług i systemów energetyki odnawialnej, Technikum ekonomicznego, Technikum usług fryzjerskich, Technikum budowlanego i Technikum informatycznego. Wyjazd do Grecji daje uczniom możliwość odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych, za które młodzież nie ponosi żadnych kosztów finansowych. Dwutygodniowy pobyt za granicą, w hotelu o wysokim standardzie obejmuje także całodobowe wyżywienie i możliwość korzystania z zaplecza sportowego. Młodzież ma także czas przeznaczony na udział w atrakcyjnych wycieczkach, takich jak: rejs statkiem, wyjazdy do Thessalonik, Starego Pantaleimonu, Skiathos i na Meteory.

    • Życie jest sztuką. Im więcej tchniesz w nie wyobraźni, tym lepszym okaże się dziełem.

                                                                                                                                                                           A. Lisak

     Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszy się działalność pozalekcyjna, która umożliwia jej rozwijanie zainteresowań i prezentowanie się szerszej publiczności. Uczniowie chętnie działają w Szkolnej Grupie Teatralnej, w ramach której przygotowują przedstawienia wystawiane w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Bibliotece Publicznej w Kazimierzy Wielkiej czy odonowskim dworku. Szkoła organizuje spotkania o charakterze kulturalnym, szkolenia rozwijające kluczowe kompetencje uczniów, cyklicznie bierze udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania i warsztatach filozoficznych przeprowadzanych przez krakowską uczelnię wyższą. Humanistyczne zainteresowania młodzieży znajdują także wyraz w działalności Szkolnego Klubu Filmowego, który umożliwia uczestnictwo w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach filmowych. Zdobywane nagrody i wyróżnienia świadczą o tym, że w uczniach technikum drzemie dusza artystyczna.