• Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     • Droga młodzieży

      Zapraszmy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się według następującego porządku:

      08:00 Msza św. w Kościele PW. Wszystkich Świętych w Cudzynowicach

      09:00 spotkanie wszystkich klas na sali gimnastycznej

      10:00 spotkanie z wychowawcami klas według harmonogramu znajdującego się na drzwiach wejściowych do szkoły