• Spotkanie z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy
     • Spotkanie z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy

     • Na zaproszenie szkolnego doradcy zawodowego pani Beaty Szmigiel szkołę odwiedził dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej Pan Rafał Gabryś wraz z powiatowym doradcą zawodowym Panią Jolantą Dąbrowską.  Spotkanie odbyło się dla klas IV technikum ekonomicznego i IV technikum usług fryzjerskich. Uczniowie mogli zastanowić się nad wyborem dalszej drogi kształcenia w oparciu o bardzo dokładnie przedstawioną analizę lokalnego rynku pracy. Ponadto uzyskali informację o formach wsparcia dla absolwentów szkoły. Bon na zasiedlenie, bon szkoleniowy, czy środki na otworzenie własnej działalności gospodarczej to tylko nieliczne z propozycji które przedstawił Pan Rafał Gabryś. Uczniowie opuszczali klasę w której zorganizowane było spotkanie z nowymi pomysłami na swoją przyszłość. Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

    • Działamy zespołowo
     • Działamy zespołowo

     • Zespół szkół Rolniczych po raz kolejny przystąpił do ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W roku ubiegłym, drużyny reprezentujące naszą szkołę, zdobyła I miejsce w województwie świętokrzyskim i 64 miejsce w Polsce.

      W tym roku zadania realizują aż 4 drużyny walcząc o tytuł finalisty oraz statuetkę Złotego Wilka. Uczniowie wybierając tematykę wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem, co zaowocowało wyborem następujących projektów:

      • „Knowledge garden” obejmujący przygotowanie miejsca wypoczynku i rekreacji dla uczniów szkoły oraz okolicznych mieszkańców;
      • „Włącz myślenie – zadbaj o psa!” – działanie mające na celu jak najszersze rozpowszechnienie wiedzy na temat obowiązków posiadaczy psów, które mieszkają na zewnątrz;
      • „Znosimy Bariery” – zbiórka charytatywna na windę dla niepełnosprawnej uczennicy naszej szkoły;
      • „Czysta Ścieżka” – sprzątanie fragmentu ścieżki rowerowej, biegnącego przy szkole.

      Wszystkie zespoły projektowe pracują nad realizacją zadań rozwijając kompetencje z zakresu pracy zespołowej oraz praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem. Życzymy powodzenia w realizacji projektów i satysfakcji z osiągniętych wyników.

    • Rusza rekrutacja do projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000064871 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Akredytacji Erasmusa
     • Rusza rekrutacja do projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000064871 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Akredytacji Erasmusa

     • Miło nam ogłosić, że rozpoczyna się rekrutacja do projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000064871 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Akredytacji Erasmusa. Rekrutacja potrwa do 28 lutego, kiedy to zostaną ogłoszone oficjalne wyniki. Do 3 marca 2023 roku każdy uczeń, który wziął udział w rekrutacji będzie mógł odwołać się od wyników. Całość procesu zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną powołaną na mocy Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.


      W ramach projektu 26 uczniów wyjedzie na 12-dniową mobilność do Grecji, w ramach której realizować będzie 80-godzinny program praktyk zgodny z kierunkiem kształcenia oraz program edukacyjno-kulturowy, pełny wycieczek i animacji czasu wolnego.


      Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz Regulaminem Wyjazdu i złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (Formularz rekrutacji, Oświadczenie uczestnika projektu, Zgoda rodziców). W razie pytań, prosimy o kontaktowanie się z Koordynator Projektu - Panią Joanną Porębską-Szolc.


      Dokładny harmonogram rekrutacji:

      Przyjmowanie zgłoszeń uczestników: do 28 lutego 2023 (do godziny 11:00)

      Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego: 28 lutego 2023

      Procedura odwoławcza: 28 lutego – 3 marca 2023

      Ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji: 3 marca 2023    • Zimowa rekreacja
     • Zimowa rekreacja

     • Coraz dłuższy dzień, coraz wyższa temperatura, coraz więcej słońca... nadchodzi wiosna... Ale przecież jeszcze jest zima :) Nasi uczniowie chcąc wykorzystać jej potencjał wybrali się do Krynicy Zdrój gdzie na stoku Arena Słotwiny zorganizowali warsztaty narciarskie. Osoby zaznajomione z podstawowymi technikami zjazdowymi doskonaliły swoje umiejętności. Niektórzy uczniowie stawiali swoje pierwsze kroki na narciarskim stoku i choć początki były trudne to przed zachodem słońca wszyscy radośnie i co najważniejsze bezpiecznie mknęli w dół. To był bardzo udany dzień i jak zapewniają wszyscy nie ostatni w takim stylu :)

    • Olimpijczycy z Technikum Agrobiznesu
     • Olimpijczycy z Technikum Agrobiznesu

     • Dnia 16 lutego 2023 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje powiatowe XL Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Do rywalizacji przystąpili uczniowie klasy III i IV Technikum Agrobiznesu. Musieli oni rozwiązać test składający się z 38 pytań z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, bhp itp.

      Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie klasy IV Technikum Agrobiznesu: Kacper Gala, Dawid Majka, Piotr Celuch i Mateusz Kawalec. To oni będą reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach wojewódzkich w Sandomierzu dnia 20 lutego 2023.

      Dodatkowym punktem tego dnia było spotkanie z przedstawicielem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach – Panem Stanisławem Golmento na temat zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych i bhp.

      Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Związek Młodzieży Wiejskiej oraz PIP Kielce.

      Ponadto dla czterech laureatów dodatkowe nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, które osobiście wręczył Wicestarosta Kazimierski Pan Michał Bucki.

      Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

    • Walentynki w naszej szkole
     • Walentynki w naszej szkole

     • ​​​​​​​Dzisiaj było u nas trochę inaczej. Na korytarzach szkolnych pojawiły się dekoracje Walentynkowe, które wykonali członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu. Samorząd Uczniowski przygotował pocztę walentynkową. Wszyscy mogli zakupić lub własnoręcznie wykonać kartki walentynkowe, które ze specjalnej skrzynki trafiły do odbiorców. Wolontariusze zorganizowali zaś kiermasz, na którym sprzedawane były pyszne ciasta, wata cukrowa i bony walentynkowe. Zebrane w ten sposób środki zostały przekazane na rehabilitację podopiecznych Fundacji Dajemy Wybór. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasze walentynkowe akcje.

    • Samorządność wspólna sprawa
     • Samorządność wspólna sprawa

     • W dniu 27 stycznia zakończono w szkole cykl warsztatów na temat- Samorządność wspólna sprawa. Warsztaty zostały przeprowadzone w klasach III TE, II TE, I TE i I TB/ TI. Celem spotkań z młodzieżą było zwrócenie uwagi na rolę i działania Samorządu Uczniowskiego w szkole, a także zachęcenie do współpracy . Zajęcia rozpoczynały się od przekazania podstawowych informacji o roli Samorządu Uczniowskiego przez ćwiczenia ze znajomości  kompetencji samorządu, a kończyły propozycjami uczniów, które Samorząd Uczniowski może wykorzystać  w przyszłości. Pomysły zaproponowane przez uczniów to między innymi: stypendium dla trzech najlepszych uczniów w szkole, szczęśliwe czwartki  (raz w miesiącu wolne od pytania i kartkówek)  oraz rozgrywki piłki koszykowej dziewcząt. Dziękujemy za aktywne uczestnictwo i cenne uwagi.