• Akredytacja Erasmusa – kolejne działania naszej szkoły!

     • Niniejszy projekt to kolejna, już szósta inicjatywa naszej szkoły w zakresie realizacji zagranicznych praktyk zawodowych. Jednak do tej pory odbywało się to wyłącznie w Grecji. Dzięki staraniom nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu udało się pozyskać nową instytucję partnerską – Futuro e Progresso. Dlatego też tym razem uczniowie wyjadą na zagraniczną mobilność do Włoch!

       

      Projekt zakłada organizację mobilności zagranicznej dla uczniów, którzy realizować będą 80-godzinny program praktyk zawodowych, zgodnych z kierunkiem kształcenia. Będzie to świetna okazja, aby uczniowie zwiększyli swoje szanse na rynku pracy, poprzez zdobycie cennego doświadczenia, wiedzy i kompetencji zawodowych. Ważnym aspektem będzie także codzienne posługiwanie się językiem angielskim, który będzie językiem roboczym praktyk. W celu odpowiedniej walidacji efektów, uczestnicy projektu otrzymają zestaw certyfikatów, potwierdzających ich udział, a także zdobyte kwalifikacje. Dwutygodniowy pobyt we Włoszech będzie także okazją do poszerzenia horyzontów i poznania kultury jednego z krajów śródziemnomorskich.

       

      W proces tworzenia projektu zaangażowani byli nie tylko pracownicy, ale również uczniowie, których zadaniem było zidentyfikowanie potrzeb w sferze międzynarodowej, co dzięki pracy nauczycieli udało się usystematyzować, tworząc jednolity plan, zakładający również konkretne cele, mające na te potrzeby odpowiadać i podnosić jakość kształcenia oraz renomę szkoły w regionie. Posłużyły do tego rozmowy, ankiety oraz liczne dyskusje prowadzone na linii uczniowie-nauczyciele.

      Do zidentyfikowanych celów projektu, należy zaliczyć:

      - przygotowanie uczestników osób do wejścia na rynek pracy, poprzez zapoznanie ich z realiami, prawdziwego zakładu/firmy;

      - zaangażowanie w projekt przynajmniej 5 nauczycieli, którzy docelowo stworzą projektową grupę roboczą i rozwijać będą swoje umiejętności w zakresie zarządzania i realizacji projektów mobilnościowych;

      - stworzenie zestawu 4 dokumentów i certyfikatów, które posłużą odpowiedniej walidacji efektów kształcenia i zostaną wręczone wszystkim uczestnikom.

      - poznanie standardów panujących we Włoszech zakresie rozwiązań i technologii stosowanych w różnych branżach objętych projektem;

      - umożliwienie młodzieży nabycia kompetencji zawodowych, które pozwolą im skuteczniej

      rywalizować na polskim i europejskim rynku pracy, co zostanie uzyskane dzięki realizacji ustalonego wraz z partnerem włoskim programu stażu;

      - wzbogacenie bazy kontaktów szkoły o włoskie przedsiębiorstwa i podmioty, z którymi w przyszłości będzie można realizować inne inicjatywy międzynarodowe;

      - wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między szkołą a partnerem włoskim i tamtejszymi

      przedsiębiorstwami;

      - popularyzację programu Erasmus+ w regionie, poprzez dawanie przykładu innym jednostkom

      edukacyjnym;

      - podniesienie atrakcyjność szkoły i udoskonalenie jej oferty edukacyjnej, która zostanie udoskonalona na podstawie informacji zebranych od przedsiębiorców włoskich;

      - aktywizację młodzieży oraz promowanie idei szkolenia się przez całe życie, która jest adekwatna do ciężkiej sytuacji na dzisiejszym rynku pracy;

      - realizację ustalonego wcześniej programu stażu, w tym również programu edukacyjno-kulturowego;

      - rozwinięcie u uczestników coraz bardziej cenionych na rynku pracy umiejętności miękkich.

       

      Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000148072 jest realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, a finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Akredytacji Erasmusa numer 2020-1-PL01-KA120-VET-096169