• Zbiórka elektrośmieci
     • Zbiórka elektrośmieci

     • Drodzy uczniowie i rodzice !!!

      Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

      ,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

      Elektrośmieci zbieramy w naszej szkole w dniach 21.11.22 - 02.12.22.

    • Obchody Święta Niepodległości w naszej szkole
     • Obchody Święta Niepodległości w naszej szkole

     • "O całość, wolność i niepodległość ojczyzny naszej" - pod takim hasłem z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie klas pierwszej i drugiej przygotowali program artystyczny.

      Opowiadając o trudnych losach Polaków i recytując okolicznościowe wiersze przybliżyli słuchaczom historię narodu polskiego.

      Recytacji towarzyszyły dźwięki muzyki Chopina. Nie mogło zabraknąć także słynnego poloneza Michała Ogińskiego "Pożegnanie Ojczyzny". Podczas programu cała społeczność szkolna obecna na sali śpiewała wspólnie znane i popularne pieśni żołnierskie. W tym celu słowa tych pieśni wyświetlone były na specjalnie przygotowanym ekranie. Całość dopełniła piękna scenografia przedstawiająca los i żołnierza ogrzewającego się przy ognisku...

      #SzkołaPamięta

      Wystąpili: Alan Gruszka - I TO, Norbert Kwiecień - I TO, Oskar Włodarski - I TI, Szymon Śmiech - II TI;

      Żołnierz: Nikodem Wojnarowicz - II TI; Oprawa muzyczna: Bartłomiej Paś - III TI, Adrian Janicki - III TI.

    • Lekcja o Funduszach Europejskich
     • Lekcja o Funduszach Europejskich

     • W ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VII” uczniowie naszej szkoły wzięli udział w specjalnie przygotowanych zajęciach.

      Klasy: 1 technikum ekonomicznego oraz 2 technikum ekonomicznego zapoznały się dziś z tematyką Funduszy Europejskich, rozwoju lokalnego, Lokalnych Grup Działania a także budżetu obywatelskiego. Tematyka została przybliżona z wykorzystaniem otrzymanych materiałów - filmu, broszur, zadań oraz gry planszowej.

      Na koniec uczniowie otrzymali upominki i wypełnili ankiety.

    • ,,Ożywienie społeczno - gospodarcze" - warsztaty, pierwsza odsłona
     • ,,Ożywienie społeczno - gospodarcze" - warsztaty, pierwsza odsłona

     • Wolontariusze ZSR w Cudzynowicach w ramach  Forum Ekonomii Społecznej oraz współpracy z MGOPS w Kazimierzy Wielkiej  w dniu 7 listopada 2022 roku  uczestniczyli w warsztatach ,,Partnerstwo na rzecz  rozwoju i ożywienia społeczno - gospodarczego, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej.”

      Celem warsztatów było: budowanie zdolności do współpracy, integracja międzysektorowa,  wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej przy udziale przedsiębiorców, samorządu,  kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących ożywieniu społeczno – gospodarczemu gminy, firm, instytucji,  wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środkach pozabudżetowych: środki z UE: PROW, POWER, RPO i innych –  przez firmy, gminy, powiat, instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie.

       Najważniejsze korzyści z warsztatów  dla uczniów to: zbudowanie zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu, poznanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń między uczestnikami warsztatów  oraz możliwość realizacji wspólnych projektów i nawiązania partnerstwa, budowanie społeczeństwa obywatelskiego dbającego o swoją „małą ojczyznę”.

    • #SzkołaPamięta
     • #SzkołaPamięta

     • W ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki #SzkołaPamięta, przybliżamy Państwu postać Włodzimierza Leona Krzyżanowskiego.

      Włodzimierz Leon Krzyżanowski, herbu Świnka – ur. 4 kwietnia 1897 roku w Cudzynowicach, w powiecie pińczowskim, guberni kieleckiej jako najmłodsze z ośmiorga dzieci Włodzimierza i Ludmiły z Boguszów. Małoletni Włodzimierz otrzymał edukację wstępną w rodzinnym domu, później rozpoczął naukę w III Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. W 1915 roku, po złożeniu egzaminu maturalnego, podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego - podobnie jak jego pradziadek Adam Krzyżanowski. W trakcie trwania studiów Włodzimierza powołano do odbycia służby wojskowej, po zakończeniu  której 1 grudnia 1920 roku otrzymał stopień podporucznika ze starszeństwem, a następnie został przydzielony do 42 pułku piechoty i przeniesiony do rezerwy.

      Po ukończeniu studiów Włodzimierz wrócił w rodzinne strony i jako ostatni właściciel Cudzynowic zajął się prowadzeniem gospodarstwa. Przyczynił się także do rozwoju cywilizacyjnego południowych stron Kielecczyzny poprzez rozbudowę sieci kolei wąskotorowej na Ponidziu i otwarcie prywatnej bocznicy kolejowej w Cudzynowicach. Włodzimierz był także jednym z założycieli Pińczowsko- Miechowskiego Stowarzyszenia Plantatorów Buraka Cukrowego w Kazimierzy Wielkiej oraz założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Cudzynowicach. Pracował również w Towarzystwie Ziemskim Kredytowym w Kielcach jako radca prawny. W 1928 roku ożenił się ze Stefanią  z Janota – Bzowskich, z którą miał jedyną córkę Helenę - Marię – absolwentkę ASP w Krakowie na Wydziale Architektury Wnętrz, autorkę scenografii do kultowych filmów Kieślowskiego i Zanussiego.

      Wiosną 1939 roku Włodzimierz Leon Krzyżanowski otrzymał przydział do 4 pułku piechoty Legionów i  19 marca tegoż roku - awans do stopnia porucznika. W końcu sierpnia został zmobilizowany i jako prawnik przydzielony do żandarmerii. Po 17 września, w nieznanych okolicznościach, porucznik Krzyżanowski dostał się do niewoli sowieckiej. Został osadzony w obozie jenieckim dla oficerów w Ostaszkowie, skąd wysłał  ostatni list- jedyną kartkę do swojej żony i córki. Do rodzinnych Cudzynowic nigdy nie powrócił. Został zamordowany na „nieludzkiej ziemi” jednym strzałem w tył głowy. Na rodzinnym grobowcu, znajdującym się na cmentarzu w Cudzynowicach, została umieszczona symboliczna tablica z napisem:

      Śp.

      Włodzimierz Krzyżanowski

      Właściciel Cudzynowic, ur. 4.IV. 1897r.,

      Zaginął w II wojnie światowej w Rosji.

      Cześć Jego Pamięci!

       

        

      22 kwietnia 2010 roku, na terenie dawnej posiadłości Krzyżanowskich, gdzie obecnie znajduje się budynek Zespołu Szkół Rolniczych, został posadzony Dąb Pamięci dla uhonorowania pamięci kapitana Włodzimierza Leona Krzyżanowskiego.

      Uroczystego posadzenia dębu i odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała córka Włodzimierza Krzyżanowskiego – p. Halina Dobrowolska.

    • Młodzież klas I pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
     • Młodzież klas I pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

     • 27 października odbyło się uroczyste ślubowanie, podczas którego uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, w obecności dyrekcji, nauczycieli i starszych kolegów, przyrzekali godnie reprezentować szkołę.

      Po części oficjalnej w ramach tradycyjnych otrzęsin klasy trzecie zaprosiły pierwszoklasistów do udziału w konkurencjach przygotowanych specjalnie na tę okazję. Motywem przewodnim były oczywiście „koty”.

      Przedstawiciele klas pierwszych musieli wykazać się znajomością wiedzy o szkole, talentem plastycznym oraz zwinnością i sprytem właściwym dla „rasy kociej”. Finałowa konkurencja polegająca na wypiciu słodkiej śmietany rozbawiła społeczność szkolną. Zadowoleni, ze śladami śmietanki na „pyszczkach”, przedstawiciele klas pierwszych odebrali dyplomy i nagrody z rąk Dyrekcji szkoły.

      Uroczystość zakończyła się wspólnym grillowaniem.

    • Spotkanie Wojewody Świętokrzyskiego z naszą młodzieżą
     • Spotkanie Wojewody Świętokrzyskiego z naszą młodzieżą

     • W środę, 26 października, gościliśmy w naszej szkole Wojewodę Świętokrzyskiego - pana Zbigniewa Koniusza.  Spotkał się on z przedstawicielami młodzieży w ramach cyklu „O takiej Polsce marzę”. Podczas spotkania wojewoda rozmawiał  z uczniami na temat ich wizji przyszłości Polski, marzeń oraz celów, jakie chcą osiągnąć w życiu. Wymiana poglądów i wspólne rozmowy o Polsce pozwoliły na ukazanie różnych „niepokojów” współczesnej młodzieży.  Dyskutowano o sprawach ekonomicznych, pojmowaniu wolności i tolerancji oraz trwającej wojnie w Ukrainie. Był to czas, kiedy uczniowie mogli przedstawić swoje argumenty i wyrazić głos w kwestiach przyszłości swojego kraju.

    • Święty z Wadowic
     • Święty z Wadowic

     • W naszej szkole w dniu 21 października odbył się konkurs pt.  "Święty z Wadowic", zorganizowany przez ks. Krzysztofa Gibasa przy współpracy nauczyciela języka polskiego -  Pani Anny Adamczyk. W konkursie wzięło udział  20 uczniów z klas I i II.Jury wyłoniło trzy najlepsze prace.

      1 miejsce - Tomasz Ptasznik klasa I TB

      2 miejsce - Jakub Banaś klasa I TI

      3 miejsce - Igor Wilkowski klasa II TO

      Gratulujemy

    • Pomagamy zwierzętom
     • Pomagamy zwierzętom

     • Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu ,,Pomocna Dłoń” odwiedzili ponownie schronisko ,,Psie Pole” w Racławicach.                               

      Uczniowie, którzy pojawili się w tym miejscu po raz pierwszy,  poznali panujące tam zasady oraz wytyczne dotyczące oddawania zwierząt pod opiekę schroniska.

      Podczas wizyty  wolontariusze wyprowadzili psy na spacer oraz przekazali wcześniej zakupioną karmę. Środki na jej zakup zostały zebrane w ramach szkolnej akcji ,,Światowy Dzień Jabłka”. W dniu dzisiejszym wolontariusze przekazali również  dobrowolne datki na rzecz podopiecznych schroniska, wrzucając do puszki symboliczne kwoty.

      Wszystkim, którzy wsparli tą piękną inicjatywę serdecznie dziękujemy.

    • Lekcja o Funduszach Europejskich w naszej szkole!
     • Lekcja o Funduszach Europejskich w naszej szkole!

     • Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich VII”, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

      Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez grę planszową i materiały edukacyjne zrozumieją czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Funduszy Europejskich. Dowiedzą się także o dedykowanym wsparciu, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. o nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

      Idea akcji opiera się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach dydaktycznych. Nasza placówka otrzymała pakiet materiałów dydaktycznych: broszury, upominki dla uczniów, gry planszowe, a także konspekt lekcji, na podstawie których przeprowadzone zostaną ciekawe i niekonwencjonalne zajęcia.

      Po zrealizowanych lekcjach, nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni. Dla autorów najciekawszych prac,  organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody, które będą wspierać edukację w szkołach.

      Więcej informacji o projekcie: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

    • Wycieczka do Krakowa
     • Wycieczka do Krakowa

     • Początek integracyjnej wycieczki naszych uczniów do Krakowa „przeniósł” uczestników do czasów PRL-u, ale i… na plan nowego serialu, który właśnie jest nagrywany w budynku administracyjnym Huty Tadeusza Sendzimira. Zwiedzając to miejsce wszyscy mogli nie tylko posłuchać historii, ale także jej „dotknąć” zasiadając za biurkiem głównego dyspozytora, oglądając archiwalny program w czarno - białym telewizorze,  słuchając ponad pięćdziesięcioletnich nagrań z magnetofonu szpulowego, czy przechodząc pomiędzy pomieszczeniami podziemnego schronu.

      Kolejnym etapem był seans w Multikinie, który potwierdził, ze horrory naszej młodzieży niestraszne, a świat wampirów jest raczej zabawny.

      Na zakończenie klasa podzieliła się na dwie drużyny i spędziła czas walcząc laserową bronią.

      Zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie klasy I TE wyjazd skomentowali następująco: 

      „Wycieczkę zaliczamy do udanych i czekamy na następną!”

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • W czwartek, 13 października 2022 roku, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji młodzież przygotowała krótki program artystyczny pt.: „Edukacja to relacja”. Obfitował on nie tylko w treści poetyckie, ale także w niezwykle wymowny sposób ukazał rolę nauczycieli w procesie wychowania, ich wspólne chwile spędzane z uczniami w szkole, która dla wszystkich jest drugim domem. To właśnie miła atmosfera i pozytywne relacje między nauczycielami a uczniami stają się motywacją do wspólnego działania, co podkreślono w programie. Młodzież, wykorzystując symbolikę bieli i czerni, nastrojową muzykę oraz układy taneczne, wyraziła swoją wdzięczność pedagogom za przekazywaną wiedzę, poświęcenie i cierpliwość. Przedstawienie przygotowały polonistki: p. Anna Adamczyk i Sylwia Psica wspólnie z uczniami klas III i IV: Karoliną Cichy, Patrycją Łudzik, Wiktorią Siwiec, Aleksandrą Żarnowiecką, Kesją Konopką, Joanną Doumbią- Nowak, Aleksandrą Rzepą, Konradem Jaskułą i Mateuszem Jachem. Dekorację wykonały uczennice z klasy IV Technikum Usług Fryzjerskich, zaś piernikowe serca, którymi zostali obdarowani nauczyciele, upiekła Kamila Wicher z klasy IV Technikum Ekonomicznego. Nad oprawą muzyczną czuwali: Bartosz Paś i Adrian Janicki z klasy III Technikum Informatycznego.

    • Targi pracy „Talent Days”
     • Targi pracy „Talent Days”

     • 13 października młodzież z klas IV uczestniczyła w targach pracy i praktyk „Talent Days” w Krakowie. To największe wydarzenie karierowe w Polsce.  Organizatorzy tegorocznej edycji targów przygotowali szeroką ofertę warsztatów. Uczniowie klas IV wzieli udział w warsztatach: „Wstęp do międzynarodowej kariery z wykorzystaniem narzędzi Europass”.  Europasss oferuje kompleksową usługę do skutecznej prezentacji swojego profilu zawodowego na europejskim rynku edukacji i pracy. W trakcie warsztatu zostały scharakteryzowane poszczególne dokumenty oraz sposób ich otrzymania i wykorzystania. Przedstawiona została platforma europass.eu, która jest narzędziem do zarządzania i planowania karierą zawodową. Młodzież mogła skorzystać również z profesjonalnych konsultacji w zakresie sporządzenia idealnego CV.  Bezcenne okazały się bezpośrednie rozmowy z wystawcami. Spotkania te pozwoliły poznać wymagania i oczekiwania pracodawców stawiane przyszłym pracownikom. Przeprowadzone rozmowy umożliwiły także nawiązanie kontaktów z pracodawcami, które z pewnością zaowocują w niedalekiej przyszłości.

    • Europejski Dzień Języków Obcych
     • Europejski Dzień Języków Obcych

     • Europejski Dzień Języków, obchodzony 26 września, ma za zadanie zwrócić uwagę na to, jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe życie. Wydarzenie to ma również podkreślić znaczenie wszystkich języków jakimi porozumiewamy się w Europie. W wielu szkołach planowane są większe i mniejsze aktywności promujące to święto. Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach z klas IIITE, IIIAGR i IIITI pod kierunkiem nauczycieli języków obcych przygotowali wyjątkowe przedstawienie w czasie którego młodzież i nauczyciele wzięli udział w quizach przybliżających znajomość i kulturę krajów obcojęzycznych.

    • Wybory Samorządu Uczniowskiego
     • Wybory Samorządu Uczniowskiego

     • Uczniowie naszej szkoły wybrali dziś swoich przedstawicieli. Kandydaci tym razem zaprezentowali wspólne hasło kampanii wyborczej, które brzmiało: „RAZEM dla fajnej szkoły”. 

      Po kilku godzinach pracy komisji, ogłoszono wyniki. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Nikodem Wojnarowicz, zastępcą - Karolina Cichy, a Szymon Śmiech i Aleksandra Żarnowiecka - członkami Rady SU. Gratulujemy i życzymy owocnych działań!

    • Konferencja Samorządów Uczniowskich
     • Konferencja Samorządów Uczniowskich

     • W dniu 3 października odbyło się we Włoszczowej ciekawe spotkanie  dla przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Tematyka spotkania dotyczyła zaplanowania dalszej ścieżki nauki i kariery z wykorzystaniem możliwości, jakie oferuje region świętokrzyski. Jednocześnie organizatorzy liczyli na informację zwrotną z debaty dotyczącej oczekiwań młodych ludzi wchodzących na współczesny rynek pracy. Naszą szkołę reprezentowali  Karolina Cichy klasa IIITE i Szymon Śmiech klasa II TI.

    • Mamy Super Chłopaków!
     • Mamy Super Chłopaków!

     • Z okazji Dnia Chłopaka przedstawiciele każdej klasy zgłosili się dziś po konkursowe zadania, które musieli znaleźć podążając za wskazówkami umieszczonymi w wylosowanych kopertach.

      Najszybszy okazał się Paweł Niedźwiedź z klasy I TE. W nagrodę trzymał bon na pyszną pizzę. Gratulujemy !