• Europejski Tydzień Sportu

     • Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok!

    • Narodowe czytanie
     • Narodowe czytanie

     • W sobotnie popołudnie, 9 września 2023 roku, nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, którą zorganizowała Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej.  Podczas spotkania zagłębiliśmy się  w lekturę „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, a wspólne czytanie przeniosło nas do świata Korczyńskich i Bohatyrowiczów. Mogliśmy usłyszeć fragmenty o miłości Justyny i Jana, micie powstania styczniowego i pięknie nadniemeńskich krajobrazów. Wśród miłośników literatury, którzy odczytali pozytywistyczną powieść byli: Kamila Kałuża z kl. I Tuf, Natalia Psica i Oliwer Szarawara z kl. II Ti, Julia Kozik i Martyna Skalska z kl. III Te, Norbert Krawczyk i Paweł Bodzioch z kl. III Ti, w towarzystwie kolegów: Aleksandra Dębowskiego oraz Bartosza Bladego. Opiekę nad uczniami pełniły polonistki: p. Anna Adamczyk i p. Sylwia Psica.

       

      Galeria zdjęć

    • Bieg Fair Play
     • Bieg Fair Play

     • W dniu dzisiejszym w naszej szkole - Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach przeprowadziliśmy akcję #BiegFairPlayPKOL W akcji udział wzięło w niej 374 uczniów. Nad akcją czuwali i ją poprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego. Uczniowie mieli możliwość zmierzyć się z własnymi słabościami w trzech kategoriach. Grupa Sportowa, Rekreacyjna i Turystyczna miała do pokonania odpowiednio 800m 800m i 400m. W promocji zdrowego i aktywnego trybu życia wzięli również udział nauczyciele i pracownicy szkoły :) Razem pokonaliśmy dystans niemal 260km !

      Galeria zdjęć

    • Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024
     • Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024

     • W poniedziałek dnia 4 września rozpoczęliśmy kolejny rok nauki – 2023/2024. Inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie licznie zgromadzili się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Po wysłuchaniu hymnu państwowego i wprowadzeniu pocztu sztandarowego, głos zabrał pan dyrektor Jacek Nowak. Powitał on wszystkich zebranych, a w sposób szczególny pierwszoklasistów. Pan dyrektor podkreślił, że Zespół Szkół Rolniczych to placówka, która może poszczycić się liczbą ponad 400 uczniów – stając się tym samym największą w powiecie. Jest to oznaka zaufania do szkoły, ale jednocześnie i wyzwanie, by nadal utrzymać wysoki poziom kształcenia i wypełnić czas uczniów owocną pracą. Następnie  dyrektor Nowak poinformował o zmianach kadrowych, jakie dokonały się w szkole. Nowym wicedyrektorem został pan Paweł Krawczyk. Po zakończeniu części oficjalnej młodzież wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie omówione zostały sprawy organizacyjne.

      Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy siły i motywacji w zdobywaniu wiedzy oraz  rozwijaniu swoich pasji, nauczycielom zaś wytrwałości i aktywnych działań w pracy z młodzieżą w nowym roku szkolnym 2023/2024.

      Galeria zdjęć

     • Gramy dla Anulki

     • Wolontariusze ZSR w Cudzynowicach wzięli udział w akcji charytatywnej "Gramy dla Anulki". Akcja zorganizowana została dla siostry jednej z wolontariuszek.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 - Komunikat
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 - Komunikat

     • Droga młodzieży naszej szkoły!

      Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, które odbędzie się dnia 4 września (poniedziałek) według następującego porządku:

      08:00 - Msza św. w Kościele PW. Wszystkich Świętych w Cudzynowicach

      09:30 - Spotkanie wszystkich klas na sali gimnastycznej

      Zapraszamy!
     • Akredytacja Erasmusa – kolejne działania naszej szkoły!

     • Niniejszy projekt to kolejna, już szósta inicjatywa naszej szkoły w zakresie realizacji zagranicznych praktyk zawodowych. Jednak do tej pory odbywało się to wyłącznie w Grecji. Dzięki staraniom nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu udało się pozyskać nową instytucję partnerską – Futuro e Progresso. Dlatego też tym razem uczniowie wyjadą na zagraniczną mobilność do Włoch!

       

      Projekt zakłada organizację mobilności zagranicznej dla uczniów, którzy realizować będą 80-godzinny program praktyk zawodowych, zgodnych z kierunkiem kształcenia. Będzie to świetna okazja, aby uczniowie zwiększyli swoje szanse na rynku pracy, poprzez zdobycie cennego doświadczenia, wiedzy i kompetencji zawodowych. Ważnym aspektem będzie także codzienne posługiwanie się językiem angielskim, który będzie językiem roboczym praktyk. W celu odpowiedniej walidacji efektów, uczestnicy projektu otrzymają zestaw certyfikatów, potwierdzających ich udział, a także zdobyte kwalifikacje. Dwutygodniowy pobyt we Włoszech będzie także okazją do poszerzenia horyzontów i poznania kultury jednego z krajów śródziemnomorskich.

       

      W proces tworzenia projektu zaangażowani byli nie tylko pracownicy, ale również uczniowie, których zadaniem było zidentyfikowanie potrzeb w sferze międzynarodowej, co dzięki pracy nauczycieli udało się usystematyzować, tworząc jednolity plan, zakładający również konkretne cele, mające na te potrzeby odpowiadać i podnosić jakość kształcenia oraz renomę szkoły w regionie. Posłużyły do tego rozmowy, ankiety oraz liczne dyskusje prowadzone na linii uczniowie-nauczyciele.

      Do zidentyfikowanych celów projektu, należy zaliczyć:

      - przygotowanie uczestników osób do wejścia na rynek pracy, poprzez zapoznanie ich z realiami, prawdziwego zakładu/firmy;

      - zaangażowanie w projekt przynajmniej 5 nauczycieli, którzy docelowo stworzą projektową grupę roboczą i rozwijać będą swoje umiejętności w zakresie zarządzania i realizacji projektów mobilnościowych;

      - stworzenie zestawu 4 dokumentów i certyfikatów, które posłużą odpowiedniej walidacji efektów kształcenia i zostaną wręczone wszystkim uczestnikom.

      - poznanie standardów panujących we Włoszech zakresie rozwiązań i technologii stosowanych w różnych branżach objętych projektem;

      - umożliwienie młodzieży nabycia kompetencji zawodowych, które pozwolą im skuteczniej

      rywalizować na polskim i europejskim rynku pracy, co zostanie uzyskane dzięki realizacji ustalonego wraz z partnerem włoskim programu stażu;

      - wzbogacenie bazy kontaktów szkoły o włoskie przedsiębiorstwa i podmioty, z którymi w przyszłości będzie można realizować inne inicjatywy międzynarodowe;

      - wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między szkołą a partnerem włoskim i tamtejszymi

      przedsiębiorstwami;

      - popularyzację programu Erasmus+ w regionie, poprzez dawanie przykładu innym jednostkom

      edukacyjnym;

      - podniesienie atrakcyjność szkoły i udoskonalenie jej oferty edukacyjnej, która zostanie udoskonalona na podstawie informacji zebranych od przedsiębiorców włoskich;

      - aktywizację młodzieży oraz promowanie idei szkolenia się przez całe życie, która jest adekwatna do ciężkiej sytuacji na dzisiejszym rynku pracy;

      - realizację ustalonego wcześniej programu stażu, w tym również programu edukacyjno-kulturowego;

      - rozwinięcie u uczestników coraz bardziej cenionych na rynku pracy umiejętności miękkich.

       

      Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000148072 jest realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, a finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Akredytacji Erasmusa numer 2020-1-PL01-KA120-VET-096169

    • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023
     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

     • Po miesiącach wytężonej nauki, w piątek 23 czerwca 2023 roku, nadszedł czas na tak wyczekiwane wakacje i wypoczynek. O godzinie 10.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Do zgromadzonej młodzieży przemowę wygłosił Dyrektor ZSR Cudzynowice - Jacek Nowak. Wyróżniającym się uczniom wręczone zostały okolicznościowe dyplomy oraz nagrody.

       

      Galeria zdjęć

       

    • Ekologiczna szkoła 2023
     • Ekologiczna szkoła 2023

     • Od 1 września 2022 roku do 22 czerwca 2023 roku uczniowie klasy I i II technikum Informatycznego brali udział w projekcie "Ekologiczna Szkoła"  w ramach współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

      Koordynatorem projektu była Małgorzata Milka oraz sojusznicy: Mariola Łudzik, Monika Zbojak - projekt był skierowany również do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

      Uczestniczki i uczestnicy projektu wzięli aktywny udział w kursie internetowym i webinarze wprowadzającym.  Przeprowadzili minimum 5 spotkań dla swojej klasy w semestrze I, a w II semestrze przeprowadzili z młodzieżą ekologiczny projekt 

      pt ,”Coś z niczego – ekologiczne zabawki” .

      Młodzież w ramach tego projektu wykonała tablice sensoryczne oraz ekologiczne zabawki lalki, miski, które zostały przekazane dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Cudzynowicach.

      Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach realizując ten projekt uzyskał tytuł Ekologicznej Szkoły.

      Całościowe podejście szkoły do edukacji ekologicznej wzmacniało świadomość środowiskową społeczności szkolnej, poszerzyło wiedzę młodzieży oraz nauczycieli.

      Edukacja ekologiczna wzmacnia również funkcję wychowawczą szkoły: zachęca do poznawania najbliższej okolicy lub regionu, buduje poczucie odpowiedzialności za nie, motywuje do podejmowania aktywności społecznej, kształtuje postawy solidarności i szacunku.

      Galeria zdjęć projektu

    • Wyróżnienie dla Bartosza Bombelki
     • Wyróżnienie dla Bartosza Bombelki

     • Wyróżnienie dla Bartosza Bombelki, który nakręcił spot informacyjny wraz ze swoją klasą IVTO/TUF i pod opieką wychowawczyni Sylwii Psicy – szkolnego koordynatora projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”

      Bartosz Bombelka został wyróżniony w konkursie na najlepszy spot reklamowy na temat: “Jak Internet pomaga mi w codziennym życiu?”, w którym wzięli udział jego koledzy i koleżanki z klasy IV TO/TUF. Konkurs był częścią projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”, realizowanego wspólnie przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament IT, Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach i Allegro.pl.

      W naszej szkole koordynatorem projektu była Sylwia Psica, opiekun Szkolnego Klubu Filmowego i wychowawczyni klasy IVTO/TUF. W projekcie uczestniczyły również klasy: IV TE/TI – wych. Wioleta Fryt, ITI – wych. Małgorzata Milka oraz ITO/TUF – wych. Małgorzata Pozłótka. Uczniowie wzięli udział w lekcjach poświęconych tematyce projektu, które przeprowadzili ich wychowawcy oraz w spotkaniach z funkcjonariuszem policji. W ten sposób nabyli oni umiejętności bezpiecznego i świadomego korzystania z wirtualnej rzeczywistości, poznali zasady netykiety, tolerancji wobec innych internautów oraz braku akceptacji dla agresji i hejtu.

    • Dzień Otwarty ZSR Cudzynowice 2023
     • Dzień Otwarty ZSR Cudzynowice 2023

     • W dniu 7 czerwca odbył się Dzień Otwarty naszej szkoły. Jak co roku prezentowaliśmy uczniom szkół podstawowych kierunki kształcenia: technikum agrobiznesu, technikum budowlane, technikum ekonomiczne, technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technikum informatyczne i technikum usług fryzjerskich. Uczniowie szkół podstawowych mieli okazję zwiedzić naszą szkołę, zobaczyć sale lekcyjne, czytelnię, siłownię szkolną, porozmawiać z nauczycielami lub zadać pytania swoim starszym koleżankom i kolegom. W punkcie informacyjnym uczniowie logowali się do systemu aby złożyć wniosek o przyjęcie do naszej szkoły, jednocześnie zostali poinformowani o planowanym na wrzesień wyjeździe integracyjnym do Łeby dla przyszłych pierwszoklasistów. Zaproszeni uczniowie wzięli udział w zabawie polegającej na poszukiwaniu w szkole ukrytych kół ratunkowych, które będzie można wykorzystać w przyszłym roku szkolnym. Dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych zostały przygotowane warsztaty: Rynek pracy w kontekście rozwoju technologii i zmian społecznych, które prowadzili dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Rafał Gabryś i Powiatowy doradca zawodowy Pani Beata Buła. Punktem kulminacyjnym Dnia Otwartego było spotkanie wszystkich zaproszonych gości na sali gimnastycznej, które uświetnili swoją obecnością Starosta Powiatu Kazimierskiego Pan Jan Nowak, Wicestarosta Michał Bucki oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Wojciech Kałat. Spotkanie na sali podsumował dyrektor szkoły Pan Jacek Nowak, który wręczył wraz z Karoliną Cichy, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego dyplomy dla klas pierwszych za rozgrywki piłki nożnej, zorganizowane w tym dniu w szkole. Spotkanie na sali gimnastycznej uatrakcyjnił przepiękny występ naszych szkolnych cheerlederek. Uczniowie szkół podstawowych na zakończenie dnia mogli posilić się przygotowanym poczęstunkiem w szkolnej kawiarence. Mamy nadzieję, że już we wrześniu  spotkamy się ponownie, aby rozpocząć wspólną pięcioletnią przygodę. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, uczniom i osobom zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego dnia.

      Galeria zdjęć

      Artykuł

    • Wyjątkowy Dzień Dziecka w naszej szkole!
     • Wyjątkowy Dzień Dziecka w naszej szkole!

     • Już od samego rana na uczniów czekały same niespodzianki. Rozstrzygnięto konkurs na Kolorową klasę, zwyciężyła IV TO/TUF, której największa liczba uczniów ubrała się w tym dniu w kolorze białym. Klasa otrzymała od Pana dyrektora voucher  zwalniający z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek w roku szkolnym 2023/2024. Konkurs na Najładniejszą gazetkę ścienną wygrała klasa II TE, która otrzymała bon na 150 zł, II miejsce klasa II TO z wygraną 100 zł a trzecie miejsce dla I TE z bonem na 50 zł. Samorząd Uczniowski zakupił dla wszystkich uczniów pyszne cukierki, którymi częstował od rana Cudzynek, maskotka naszej szkoły z przewodniczącą Karoliną Cichy. Na zakończenie tego dnia odbył się mecz piłki nożnej, uczniowie kontra kadra pedagogiczna, która została wzmocniona przez obecność Pana vice starosty Michała Buckiego. Mimo tak silnego wsparcia zwyciężyli uczniowie. Brawa dla wszystkich za super zabawę.

    • Powiatowy Dzień Strażaka
     • Powiatowy Dzień Strażaka

     • Z okazji Dnia Strażaka wolontariusze ZSR w Cudzynowicach wspierali Funkcję Dajemy Wybór na pikniku oferujący swoją pomoc w opiece nad dziećmi, przygotowaniu waty i przepysznej lemoniady. Jak zawsze na posterunku, gotowi do działania !

    • Z wizytą w Hospicjum w Busku Zdroju
     • Z wizytą w Hospicjum w Busku Zdroju

     • Dnia 30 maja 2023 roku absolwentki – wolontariuszki kierunku technikum usług fryzjerskich w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach wraz z uczennicami klasy  I technikum fryzjerstwa pod okiem pani Sylwii oraz opiekuna wolontariatu ponownie odwiedzili podopiecznych Buskiego Hospicjum.