• Dzień Otwarty ZSR Cudzynowice
     • Dzień Otwarty ZSR Cudzynowice

     • 7 czerwca 2022r. odbył się Dzień Otwarty  w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Ponad 300 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych zapoznało się z bogatą ofertą edukacyjną szkoły, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i potrzebom rynku pracy.

      Odwiedzający obejrzeli doskonale wyposażone, nowoczesne pracownie lekcyjne. Wzięli udział w różnych konkursach, grach i prezentacjach. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczniów ze szkół podstawowych w:  Kazimierzy Wielkiej, Cudzynowicach, Topoli, Opatowcu, Krzczonowie, Cieszkowach, Skalbmierzu, Czarnocinie, Bejscach i Koszycach. Aby uatrakcyjnić ósmoklasistom czas spędzony w placówce, nauczyciele wraz z uczniami przygotowali szereg stoisk pokazowych prezentujących kierunki kształcenia, takie jak: technik ekonomista, technik budownictwa, technik informatyk, technik agrobiznesu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik usług fryzjerskich oraz liceum ogólnokształcące.

      Każdy ósmoklasista mógł zdobyć wiele cennych informacji o preferowanych przez siebie kierunkach. Ekonomiści zaprezentowali możliwości rozwoju osobistego i ścieżki kariery zawodowej, fryzjerki wykonywały modne fryzury. Na stoisku agrobiznesu młodzież zapoznała się z nowoczesnymi urządzeniami i maszynami rolniczymi, które wzbudzały duże zainteresowanie. Ponadto dużą popularnością cieszył się kierunek technik budownictwa kształcący fachowców poszukiwanym na rynkach pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zawody technik informatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej również miały swoich zwolenników. Uczniowie prezentujący te kierunki wykonywali ćwiczenia praktyczne z użyciem profesjonalnego sprzętu, w który wyposażone są pracownie szkolne.

      Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, oprócz kierunków technikalnych, ma w swojej ofercie liceum ogólnokształcące. „Misja reaktywacja”, bo tak trzeba nazwać powrót do liceum, funkcjonującego z sukcesem przez wiele lat w placówce. Jest to alternatywa dla ósmoklasistów, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość. Dla nich zaprezentowano na stoisku szereg możliwości rozwijania swoich pasji związanych z filmem, teatrem i filozofią.

      Przybyli goście mogli zapoznać się także z działaniami podejmowanymi przez Szkolny Klub Wolontariatu „Pomocna Dłoń”, Samorząd Uczniowski oraz  informacjami dotyczącymi wyjazdów uczniów na praktykę zagraniczną w ramach projektu Erasmus+, który szkoła realizuje od lat. Natomiast uczniowie klasy pierwszej technikum ekonomicznego opowiedzieli o udziale w olimpiadzie „Zwolnieni z teorii”, gdzie odnieśli sukces, otrzymując międzynarodowy certyfikat. Niespodzianką dla odwiedzających była możliwość uwiecznienia wyjątkowych chwil spędzonych w szkole poprzez zrobienie pamiątkowego zdjęcia w fotobudce.

      Korzystając z przepięknej pogody ósmoklasiści w miłej i sympatycznej atmosferze na świeżym powietrzu zostali poczęstowani specjałami z grilla. 

      Podsumowaniem udanego dnia było wspólne spotkanie Dyrekcji, grona pedagogicznego, uczniów, opiekunów oraz zaproszonego gościa - Wicestarosty Powiatu Kazimierskiego - Michała Buckiego na sali gimnastycznej. Pan wicestarosta podkreślał sukcesy i inwestycje w Zespole Szkół Rolniczych zachęcając młodych ludzi do wyboru tej szkoły. Wioleta Fryt – wicedyrektor szkoły wraz z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego wyłoniły spośród ósmoklasistów zwycięzców konkursów, którym wręczono nagrody i upominki. Pan dyrektor Jacek Nowak  podziękował młodzieży za tak liczne przybycie. Słowa wdzięczności skierował do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, dziękując za umożliwienie wychowankom udziału w Dniu Otwartym i dobrą współpracę. Wyraził także nadzieję, że z wieloma osobami spotka się we wrześniu na rozpoczęciu nowego roku szkolnego.